Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 4. 1994)


Problém č. 1306

Heinrich Bernleitner, Rakúsko

II. cena

Schach–Echo 1985–87

Biely remizuje (2+4)


 

Problém č. 1307

Dr. Alois Wotawa, Rakúsko

Deutsche Schachzeitung 1961

Biely vyhrá (6+9)Kontrolná notácia: 1306: b. Kh6, Vd2 (2), č. Kg8, Sd3, Pf4, g3 (4) – biely začne a vynúti si remízu, 1307: b. Kd3, Vd7, Se3, Pc4, e2, f2 (6), č. Kg4, Se8, Jb1, Pa3, a6, c5, e6, f6, g7 (9) – biely začne a vynúti si výhru.

Obe dnešné štúdie (č. 1306 na remízu a č. 1307 na výhru) sú poslednými dvoma skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1258–1307). Meno autorov a prameň prvého uverejnenia kvôli väčšej objektívnosti uvedieme až pri uverejnení ich riešenia. Za úplné riešenie každej z nich môžete získať 8 bodov, za neúplné riešenia budeme strhávať príslušné body podľa stupňa nekompletnosti riešenia. Prosíme vás tiež, aby ste presne dodržali zasielaciu lehotu. Oznámte nám včasne, ak ste riešenie úloh z nejakého dôvodu nezaslali.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, P. O. Box 124, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1288 (Schlechter) z 26. februára 1994. 1.Kd1 tempo, 1...f:e2+, K:c3, b:c3, c5, c:b5 2.J:e2, D:f6, e3, D:f6, J:b5 mat. Klasická dvojťažka s piatimi matmi, z ktorých štyri sú modelové (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Neobvykle veľa modelových matov v klasickej dvojťažke, čo plne nahrádza obsah moderných novostrategických skladieb (A. Kalita, Bratislava). Štyri modelové maty v dvojťažke je pekný výkon (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1289 (Schlechter) z 26. februára 1994. 1.Df1 hr. (napríklad po 1...Vh2) 2.e5 a 3.Jd5 mat, 2...Ve2 3.D:e2 mat, 1...K:d4 2.Dc4+ K:c4 3.e5 mat, 2...Ke3 3.Dc5 mat, 1...Vf2 2.Dd3+ J:d3 3.Jc2 mat (1...Ve2 2.D:e3+ K:d4 3.e5 mat, 1...f5 2.e:f5 a 3.Jd5 mat). Tri povinné modelové maty (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Unikátna skladba s prekvapujúcimi spätnými ťahmi bielej dámy (P. Filippi, Bratislava). Efektné dielo českej školy aj z pohľadu praktického hráča (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tri modelové maty s pozoruhodným využitím bielych figúr (M. Nemček, Vrútky). Obe Schlechterove úlohy zodpovedajú dobe svojho vzniku. Je až prekvapujúce, že taký svetový hráč sa venoval i skladbe (Ing. J. Karel, Praha). Presné plošné využitie pôsobnosti figúr v spojení s obeťami dámy vyústilo do troch krásnych modelových matov (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred