Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 8. 10. 1994)


Problém č. 1352

Ján Valuška, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (14+9) – pozri text


Problém č. 1353

Hans Lepuschütz, Rakúsko

Welt am Montag 1950

Mat 3. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: 1352: b. Kd8, Dd2, Va5, Ve3, Sg4, Jc5, Jd1, Pb3, b7, c4, d7, e6, h3, h6 (14), č. Ke5, Se4, Jc3, Pb4, c6, c7, g5, g6, h4 (9) – mat 2. ťahom (pozícia A). Pozícia B vznikne z pozície A preložením čJc3 na g3 a mat opäť 2. ťahom, 1353: b. Kf1, De8, Sb4, Jh7, Pc3 (5), č. Kd5, Vf3, Pc4, f2, f6 (5) – mat 3. ťahom.

Medzinárodnému majstrovi FIDE v kompozičnom šachu Jánovi Valuškovi (nar. 21. 9. 1947) zo Zvolena sa v č. 1352 podaril husársky kúsok: spracoval vo forme dvojníka dvojnásobnú úvodníkovú Lačného tému s využitím starej témy hviezdy. Trojťažka č. 1353 je spomienkou na desiate výročie úmrtia Dr. Hansa Lepuschütza (5. 8. 1910 – 6. 9. 1984). V Albumoch FIDE získal 57,5 bodu a od roku 1934 zložil vyše 400 skladieb, prevažne mnohoťažiek novonemeckej školy. Dnešná ukážka z jeho tvorby má hlavný plán 1.Jf8?Ve3!

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1339 (Pachman) z 20. augusta 1994. Nejde 1.Dg3? J:e2! 2.Db8 Dc3+ 3.Ka2 Dc2+ 4.Ka1 D:d1+ a čierny vyhrá, ako aj po 2...De1? 3.De5+! Preto iba 1.Vd2 Kb3+ (najsilnejšia obrana: 1...Dc3+ 2.Kb1 Ja3+ 3.Ka2 Db3+ 4.Ka1 – remíza) 2.Kb1 Ja3+ 3.Kc1 (3.Ka1? Dc3+ 4.Vb2+ D:b2 mat) 3...Dc3+! (3...J:e2 4.Kd1 Jc3+ 5.Ke1 De5+ 6.Kf2 Je4+ 7.Kf3 – remíza) 4.Dc2+ J:c2 5.Vd3 J:e2+ 6.Kd1 D:d3+ 7.Jd2+ D:d2 (7...Kc3 pat) 8.K:d2 – remíza. Do modelového patu prichádzajú všetci "účastníci" pekne postupne (M. Sečkár, Trenčín). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1340 (Labai) z 27. 8. 1994. Zvodnosť 1.Jc5? (A) hr. 2.Jd6 (C) mat, viazne na 1...K:b5! Zvodnosť 1.Jd4? (B) hr. 2.Je5 (D) mat, viazne na 1...Kd3! Zvodnosť 1.Sh7? hr. 2.Jd6 (C) mat, 1...Dd3, Sc5 2.S:d3, V:c5 mat, viazne na 1...Je4! Zvodnosť 1.D:a4? hr. 2.Je5 (D) mat, 1...V:b5, Sd4 2.D:b5, V:d4 mat, viazne na 1...Jf3! Zvodnosť 1.Jf8? (E) hr. 2.Jh6 (F) mat, 1...Dd3, V:b5 2.Jd6 (C), Je5 (D) mat, viazne na 1...V:c7! Rieši 1.Jh6 (F) hr. 2.Jf8 (E) mat, 1...Dd3, V:b5 2.Jd4 (B), Jc5 (A) mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred