Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 12. 1994)


Problém č. 1370

Ivan Garaj, Slovensko a

Leonid Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+10)


 

Problém č. 1371

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: 1370: b. Kg2, Vd6, Vf5, Sd2, Sg8, Je3, Jf3, Ph3 (8), č. Ke4, Va4, Vh5, Sb3, Ja2, Jh6, Pd3, d7, g3, h4 (10) – mat 2. ťahom, 1371: b. Kh1, Vg1, Vh4, Sf1, Sh2, Jd7, Pb5, c2, c4, e2, e6, f5 (12), č. Kh6, Sd4, Jh5, Pb6, c3, c5, e3, e4, e5, h7 (10) – mat 3. ťahom.

V spoločnej slovensko–lotyšskej dvojťažke č. 1370 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Vc4, Sc4. V trojťažke č. 1371 nájdete majstrovsky spracovanú voľnú zámenu hier vo forme tematickej zvodnosti a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1352 (Valuška) z 8 októbra 1994. Pozícia A: 1.Db2 (A) tempo, 1...Kd4, Kf4 2.V:e4 (B), Dh2 (C) mat. Pozícia B: 1.Dh2 (C) tempo, 1...Kd4, Kf4 2.Db2 (A), V:e4 (B) mat. Ak porovnáme maty v oboch pozíciách po obranách 1...Kd6 a 1...Kf6 dostaneme nový cyklus: Pozícia A: 1.Db2 (A) tempo, 1...Kd6, Kf6 2.Dh2 (B), J:e4 (C) mat. Pozícia B: 1.Dh2 (B) tempo, 1...Kd6, Kf6 2.J:e4 (C), Db2 (A) mat. Pre Valušku typický skvelý obsah. Až keď je to hotové, zdá sa to také jednoduché (B. Moravčík, Banská Bystrica). Veľmi pekná a hodnotná dvojníková skladba (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Richard Dobiáš, Hradištná 9, 841 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 1353 (Lepuschütz) z 8. októbra 1994. Nevychádza 1.Jf8? Ve3! Preto iba 1.Sa3 tempo, 1...Vf4 2.Jf8 Ve4 3.Db5 mat, 1...Vf5 2.Jf8Ve5 3.Da8 mat, 1...V:c3 2.Jf6+ Kd4 3.De4 mat. Dvojnásobné využitie škodlivého motívu blokovania poľa s antiduálovým charakterom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Blokovanie polí okolo čierneho kráľa (Ing. J. Karel, Praha). Pekné dva modelové maty – skladba, ktorá má ducha. (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Erika Nováčková, Lipová 10, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 1354 (Dukić) z 15. októbra 1994. 1.Vc6 tempo, 1...Kd5, Jd5, d5, J:e2 2.V:d6, Vc4, e3, V:d6 mat. Skoro antiduál po ťahoch čierneho na d5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nenápadný úvodník (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Martin Lacko, Cajlanská 168, 902 01 Pezinok.


Vzad <<  >> Vpred