Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 12. 1994)


Problém č. 1368

Vladimir Didenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+1)


Problém č. 1369

Pavlos Moutecidis, Grécko

IV. cena, Die Schwalbe 1955

Mat 2. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: 1368: b. Ke1, Da1, Vd5, Sh2, Pd3, g6 (6), č. Kf3 (1) – mat 2. ťahom, 1369: b. Kf5, Db1, Va5, Pc3, d2 (5), č. Kc4, Jc5, Pd6 (3) – mat 2. ťahom.

Po č. 1366 (Diot: b. Kd3, Va5, Sc7, Jd7, Pc2 (5), č. Kb4, Pb7 (2) – mat 2. ťahom) a č. 1367 (Dobrescu: b. Kc6, Dg2, Ve1, Sa5, Pc3 (5), č. Kd3, Se3 (2) – mat 2. ťahom) pokračuje naša vianočná dlhodobá riešiteľská súťaž s 20 šachovými problémami a ďalšími dvoma súťažnými dvojťažkami.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1350 (Sarkic) z 1. októbra 1994. Zvodnosť 1.Sb3? hr. 2.Vd:e7 mat, 1...Vb6 (a), g4 (b) 2.Jf4 (A), Jd4 (B) mat, viazne na 1...Va6! Zvodnosť 1.Sc4? hr. 2.Vd:e7 mat, 1...g4 (b), Va6 (c) 2.Jc3 (C), Jf4 (A) mat, viazne na 1...Vb6! Rieši 1.Sg4 hr. 2.Vd:e7 mat, 1...Va6 (c), Vb6 (a) 2.Jd4 (B), Jc3 (C) mat (1...D:g4, J~ 2.h8D, Vd5 mat). Kolotočová zámena hier typu Z–32–33 s často využívaným výberom rušenia pôsobnosti troch línií čiernych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Eduard Ruža, Ul. 9. mája 17, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 1351 (Rogožin) z 1. októbra 1994. 1.e6 hr. 2.Dd5+ Kc3 3.D:c4 mat, 1...d:e6 2.Dc5+ K:c5(c3) 3.J:e6(D:c4) mat, 1...Jd2 2.D:e3+ K:e3 3.Jf5 mat, 2...Ke5(c3) 3.d4 mat, 1...Kc3 2.Df6+ e:f6 3.S:f6 mat. Štandardná trojťažka s obeťami bielej dámy (A. Kalita, Bratislava). Pozícia skladby je však ilegálna. Bieli a čierni pešiaci (na stĺpcoch c, d, e) vzali chýbajúcich 6 kameňov. Aby bol biely a–pešiak braný na stĺpci c, d alebo e (po svojej premene na figúru) musel obísť čierneho a–pešiaka a bral tak 17. čierny kameň (čPd6 je z c7, čPc4 je z b–stĺpca a čierny pešiak e3 je z f–stĺpca). Pomôže niekto autorovi opraviť úlohu napríklad tak, že ušetrí jeden čierny kameň? Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane RNDr. Stanislav Vokál, CSc., Floriánska 6, 040 01 Košice.

* V riešiteľskej súťaži OPEN TATRY – 1994 boli úspešní slovenskí účastníci, ktorí obsadili prvých päť miest v nasledujúcom poradí: 1. M. Maník, 2. P. Jankovič, 3. K. Rückschloss, 4. M. Sečkár, 5. E. Petrovičová, atď.

* Z poradia ostatných riešiteľov vypadol Ján Sládeček z Veľkého Cetína, ktorý získal 53 bodov.


Vzad <<  >> Vpred