Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 10. 1994)


Problém č. 1354

Milenko Dukić, Chorvátsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+3)


Problém č. 1355

Karel Sobek, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+12)Kontrolná notácia: 1354: b. Kd2, Vc8, Jf7, Pb3, b4, e2, f3 (7), č. Kd4, Jf4, Pd6 (3) – mat 2. ťahom, 1355: b. Kb8, Dg1, Sf8, Sg8, Jg5, Pc2, c6, c7 (8), č. Ke5, Sa1, Sb7, Jb2, Pa6, b4, b6, f4, g2, g6, h3, h5 (12) – mat 3. ťahom.

Dvojťahová mereditka č. 1354 (skladba s maximálnym počtom kameňov 12) patrí ku klasickým prácam. Nestor českého kompozičného šachu Karel Sobek (nar. 6. 2. 1908) je stále veľmi aktívny. V č. 1355 pracuje už tradične s modelovými matmi a ich počet je takmer neuveriteľný. Koľko sa vám ich podarí objaviť?

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1341 (Sobek) z 27. 8. 1994. 1.De3 hr. 2.De7+ K:d4 3.Jb5 mat, 1...Kb4 2.J:a2+ Ka3 3.D:c1 mat, 2...Kc5 3.De5 mat, 1...J:c3 2.D:c3+ Kd6 3.J:f5 mat (1...Kd6 2.Jcb5+ Kc5 3.De7 mat, 1...b5 2.De7+ Kb6 3.Jd5 mat). Tri modelové maty (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Pre autora charakteristické črty: kombinácia modelových matov niekoľkých, zväčša bielych sólistov a bohatého (čierneho) hľadiska v známej inscenácii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Modelové maty v spleti figúr (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1342 (Jespersen) z 3. septembra 1994. Niektorí riešitelia naleteli na "chyták" 1.Dg6? S:g6 2.Jb5? Sb1+!, pričom nevychádza ani 1.Dc1? Je3! Rieši iba 1.Dh5 hr. 2.Va6+ S:e8 3.D:e8 mat a 2.Dd1+ c2 3.D:c2 mat, 1...Sh5 2.Jb5! hr. 3.Jc3 mat, 2...K:b5 3.Vg6 mat, 2...V:b5 3.Va6 mat, 1...V:h5 2.Je4! hr. 3.J:c3 mat, 2...Vb5(a6) 3.Va6 mat. Výborná ukážka staronemeckej školy s prekvapujúcim úvodníkom a tichými druhými ťahmi bieleho (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Najkrajší variant je po 1...S:h5, škoda, že nie je ešte jeden (M. Sečkár, Trenčín). Krásny poriadok v zdanlivom chaose (Doc. Ing. S. Neuschl, CSc., Bratislava). Variant po 1...S:h5 je veľmi ťažký, o to však krajší (P. Durst, Levoča). Úloha bola veľmi tvrdým orieškom pre viacerých výborných riešiteľov. Veď mnohí uviedli, že skladba je neriešiteľná, alebo sa potkli na pokusoch 1.Dg6? alebo 1.Dc1? Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred