Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27.5.1998)


Včera sa dožil významného jubilea 60 rokov popredný slovenský šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Ing. Juraj Brabec (nar. 26. 5. 1938). Svoju úspešnú skladateľskú kariéru začal v denníku Práca pred vyše 40. rokmi (14. 8. 1957). Celkove uverejnil vyše 200 skladieb a získal asi 120 vyznamenaní. V Albumoch FIDE dosiahol 26 bodov, čo je na Slovensku hneď druhé miesto za Jánom Valuškom (30,5 bodu). V dnešnej ukážke č. 174 z jeho bohatej tvorby je spracovaná hrozbová forma Lačného témy: zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Se6 (A) mat, 1...Jd3 2.Vc5 (B) mat, 1...Jd4 2.Jc3 (C) mat, viazne na 1...Sd6! Čo sa stane po správnom úvodníku, už prenecháme na našich riešiteľov.

Riešenie skladby č. 167 (Idunk) z č. 15/1998. 1.Db2 hrozí 2.Ja4+ Ke4 3.Jc5 mat (modelový) a ešte tri takéto maty: 1...Sd3 2.Jb5+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...Sc2 2.Db4+ Kd3 3.Dd6 mat, 1...J:g3 2.Jd5+ Ke4 3.J:f2 mat (1...S~ 2.Dd2+ Ke5 3.Df4 mat, 2...Kc5 3.Ja4 mat). Výborná práca so štyrmi modelovými matmi, ktorá po zásluhe získala prvú cenu. Škoda, že sa autor tak skoro odmlčal (Ing. J. Karel Praha). Majstrovské dielko – škoda, že nám ich autor nezanechal viac (A. Prievalský, Prievidza). Hlavná zásluha na dvojnásobnom vyznamenaní v primárnej a sekundárnej súťaži je v novej frekventovanej kombinácii strategickej a českej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane E. Patzelt z Bratislavy a M. Kollarčík z Kysuckého Lieskovca.

Už šieste otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb sa uskutočnia 13.–14. júna 1998 v Topoľčiankach. Vložné je 100 Sk a garantovaná prvá cena 3000 Sk. Prihlásiť sa možno na adrese Ing. Milan Šumný, Tolstého 1, 953 01 Zlaté Moravce, alebo na telefónnom čísle 081423580 (mobil 0903429670).Skladba č. 174

Juraj Brabec

I. cena

Šachové umění 1978

Mat 2. ťahom (12–9)Kontrolná notácia: biely Ka8 Db1 Vc6 Vd1 Sf5 Sg1 Jc4 Je2 Pb3 b5 d2 g7 (12), čierny Kd5 Vg3 Se5 Sh1 Jc2 Jf2 Pa7 f4 f6 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava. (ig)


Vzad <<  >> Vpred