Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(8.4.1998)


Len nedávno sme sa dozvedeli smutnú správu: po ťažkej chorobe zomrel v Myjave významný slovenský šachový skladateľ – MUDr. Bohumil Idunk (7. 1. 1940 – 1. 10. 1997), rodák z Lovčíc pri Trnave. Celkove zložil iba 13 šachových problémov, no získal 10 vyznamenaní z toho 8 cien (3 prvé). Škoda pre slovenský kompozičný šach, že tak veľký talent už dlhé roky v tvorbe nepokračoval. V dnešnej trojťahovej ukážke č. 167 z jeho tvorby nájdete štyri modelové maty. Skladba bola po zásluhe zaradená aj do Albumu FIDE 1971–73. Idunk celkove získal v Albumoch FIDE 3 body. Pamiatku autora si kompoziční šachisti uctia súťažou, ktorej vypísanie nájdete na inom mieste rubriky.

Riešenie skladby č. 160 (Fleck) z č. 8/1998. 1.Jc3 hrozí 2.Dc7 mat, 2.Sc7 mat, 2.Dd4 mat a 2.Sd4 mat, 1...Sd5 2.Dc7 mat, 1...c5 2.Sc7 mat, 1...Sf3 2.Dd4 mat, 1...Sf5 2.Sd4 mat. Skromná, ale zato výborná skladba (Šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Antiduálový charakter výberu matov je vzácne zjednotený najúčinnejším obraným motívom – prerušením bielych línií. Tým sa paradoxne vynára otázka, či Fleckova téma je doplnkom prerušovania, alebo naopak prerušovanie je doplnkom Fleckovej témy (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane R. Galgonová z Beňuša a S. Vokál z Košíc.

Slovenská organizácia kompozičného šachu (SOKŠ) vypísala medzinárodnú skladateľskú súťaž v skladaní ortodoxných trojťažiek na ľubovoľnú tému – memoriál Bohumila Idunka. Rozhodcom turnaja je medzinárodný rozhodca FIDE, Zoltán Labai z Veľkého Kýru, ktorý podľa počtu a hlavne kvality zúčastnených skladieb udelí ceny a ďalšie vyznamenania. Originálne skladby v ľubovoľnom počte treba zasielať najneskôr do 1. 1. 1998 na adresu: Ing. Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava.Skladba č. 167

Bohumil Idunk

I. cena

Šachové umění 1972

Mat 3. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: biely Ka5 Db5 Sa2 Jc3 Jd1 Pg3 (6), čierny Kd4 Sf5 Jh1 Pc6 f2 f3 g6 (7) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred