Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(1.4.1998)


Napriek tomu, že dnes máme prvého apríla, nepatrí dnešná skladba č. 166 k typickým žartovným úlohám. Ide o patovú úlohu, ako priamy druh exoúlohy – biely ťahá a patuje súpera najneskôr druhým ťahom. Je zaujímavé, že úloha bola uverejnená až päť rokov po smrti významného ruského šachového skladateľa – Konštantína Grigorieviča Gavrilova (29. 4. 1864 – 23. 3. 1943). Celkove zložil asi 1000 skladieb a obdržal 120 vyznamenaní. V retrospektívnom Albume FIDE 1914–44/I posmrtne získal jeden bod. Bol považovaný za zakladateľa strategickej dvojťažky v predboľševickom Rusku.

Riešenie skladby č. 159 (Sobek) z č. 7/1998. 1.Vc6 hrozí 2.Df3+ Kg5 3.Sf6 mat, 1...Ke3 2.Df7+ Kd2 3.Sc2 mat, 1...Vd4 2.S:c1+ Ke5 3.f6 mat. Riešiteľský bonbónik, ktorý poteší dušu aj srdce (A. Kalita, Bratislava). Že úvodník bude bielou vežou f6 bolo zrejmé, no išlo len o to, kde. Jednoduché, ale pekné maty (Ing. J. Karel, Praha). Pomerne pokojný a pre autora nie typický priebeh vyústi do dvoch echových modelových matov s tretím pridaným s blokovaním, pričom cenná je najmä malá frekventovanosť echových modelových obrazcov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane S. Maťašová z Giraltoviec a Ing. M. Goč z Michaloviec.

Listina ELO FIDE žien k 1. 1. 1998 má nasledujúce poradie: 1. J. Polgárová 2670, 2. Zs. Polgárová, obe Maďarsko 2565, 3.–4. P. Cramlingová a M. Čiburdanidzeová, Gruzínsko 2535, 5. Galljamová–Ivančuková, Rusko 2505, 6. S. Polgárová, Maďarsko 2495, 7.–8. Žu Čen, Čína a N. Joselianiová, Gruzínsko 2490, 9. Xie Jun, Čína 2485, atď. A ešte poradie najlepších slovenských šachistov: 1. Ľ. Ftáčnik 2580, 2. I. Štohl 2550, 3. G. Timoščenko 2520, 4. M. Maník 2460, 5. L. Salai 2440, 6. R. Tibenský 2435, 7. J. Plachetka 2425, 8. P. Pčola 2420, 9. M. Mrva 2415, atď.Skladba č. 166

Konstantin Grigorievič Gavrilov

II. cena

Шахматный журнал 1891

(Fairy Chess Review 1948)

Pat 2. ťahom (9–2)Kontrolná notácia: biely Kh6 Dc1 Vc3 Vc8 Sg5 Sh1 Pb3 c5 g4 (9), čierny Kd4 Se4 (2) – biely začne a dá čiernemu pat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami o šachu. (ig)


Vzad <<  >> Vpred