Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20.5.1998)


Uplynulo 60 rokov od smrti významného švajčiarskeho šachového skladateľa a teoretika novonemeckej školy – Ericha Brunnera (12. 12. 1885 – 16. 5. 1938). Od roku 1906 zložil vyše 600 úloh a vytvoril prototyp viacerých tém (Brunnerovo–Turtonovo zdvojenie, drážďanská téma, Brunnerova–Holzhausenova téma, Brunnerova–Nowotného téma, Brunnerova–Zeplerova téma). Výber jeho 300 šachových skladieb možno nájsť v knihe Hansa Klüvera: "Erich Brunner, ein Kunstler und Deuter des Schachproblems" (1958). V dnešnej ukážke č. 173 z jeho tvorby nájdete spracovaný tzv. Palitzschov typ drážďanskej témy: nejde 1.Vgf3? Sf4! a ani 1.Vb6+? Ve6! pre účinné obrany čSc1 a čVe1. Po správnom úvodníku sa tieto kamene premiestnia tak, že umožnia inému kameňu neúčinnú obranu.

Riešenie skladby č. 166 (Gavrilov) z č. 14/1998. 1.Ve3 tempo, 1...Ke5, Sd5, Sd3, Kd5, S:h1, Sg2, Sf3, Sc6, Sb7, Sa8, Sb1, Sc2, Sf5, Sg6, Sh7 2.Dc4, Vd8, Dd2, V:e4, D:h1, S:g2, S:f3, S(V):c6, S:b7, S(V):a8, D:b1, D:c2, g:f5, K:g6, K:h7 pat. Záslužný počin pripomenutia nielen šachovou históriou zabudnutého plodného skladateľa, ale zároveň aj v súčasnosti už takmer vymierajúcich patových zámen (K. Mlynka, Bratislava). Úloha sa mi páčila pre jej nevšedne veľa variantov (A. Kalita, Bratislava). Čo som sa na šachovnici nakombinoval, pokiaľ som prišiel na to, že k patu vedie tak jednoduchý úvodník 1.Ve3! tempo (A. Prievalský, Prievidza). Klasická anglická dvojťažka s pridanou exovýzvou. Celý obsah pripomína klasické tempové samomaty, kde záverečné tempo je nahradené patom (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane K. Mlynka z Bratislavy a S. Vokál z Košíc.Skladba č. 173

Erich Brunner

Münchner Neueste Nachrichten 1912

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: biely Kh5 Vb3 Vg3 Sf8 Sh3 Jc2 Jc4 (7), čierny Kf6 Ve1 Sc1 Pf7 g5 (5) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred