Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18.2.1998)


Poloobrana je taký ťah čierneho, ktorým sa z troch alebo viac hrozieb bieleho rušia všetky až na jednu, ktorá vychádza ako variantový mat. Konštrukčná téma, vytvorená niekoľkými poloobranami, ktoré tvoria jeden celok, sa nazýva Fleckova téma, podľa známeho maďarského šachového skladateľa Ferenca Flecka (17. 2. 1908 – 25. 2. 1994). Včera by sa bol dožil 90 rokov. Od roku 1927 zložil 1600 úloh, hlavne dvojťažiek, trojťažiek a pomocných matov. Získal 870 vyznamenaní, z toho 118 prvých cien. V Albumoch FIDE dosiahol 23,5 bodu. Dnešná dvojťažka č. 160 je prototypom jeho témy a po zásluhe bola uverejnená aj v Albume FIDE 1914–44/I. Po správnom úvodníku budú hroziť štyri maty.

Riešenie problému č. 153 (Fica) z č. 51–52/1997. 1.Je3 hrozí 2.Dc3+ Kf4 3.Jh3 mat (modelový) a ešte tri takéto maty: 1...V:g5 2.Sb2+ Kf4 3.J:g2 mat, 1...J:e3 2.Sb2+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:c1 2.Jf3+ Kf4 3.J:g2 mat (1...Kd4, Vf4, Vf7+, Kf6 2.Dc4+, Sb2+, J:f7+, Jf7). Piaty modelový mat možno objaviť v "pomocnej" zdanlivej hre 1...Kd5 2.Je7+ Ke5 (2...Kd4!) 3.Dc3 mat. Využitie škodlivého motívu blokovania poľa i istá príbuznosť variantov so "skoro" echom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Variantovo bohatá úloha, ale u takto konštruovaných úloh to už tak býva. Pekné! (Ing. J. Karel, Praha). Zaujímavá trojťažka, v ktorej autor prezentuje menej umeleckého dojmu, ale o to viac kombinačnej náročnosti (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi a M. Sečkár z Trenčína.

Maďarská šachová federácia vypísala skladateľskú súťaž trojťažiek na ľubovoľnú tému (memoriál F. Fleck – 90). Najviac 3 úlohy od jedného autora môžete ešte obratom zaslať na adresu József Molnár, Frankel Leó út 20, H–1027 Budapest, Maďarsko. Cenový fond 500 DM venovala pani Flecková.Skladba č. 160

Ferenc Fleck

Magyar Sakkvilág 1934

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: biely Kg1 Dd7 Vf2 Sb6 Sg4 Jd5 Pd2 e6 f6 (9), čierny Ke5 Se4 Pc6 d3 g2 g5 g6 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred