Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(3.6.1998)


V sobotu sa dožíva 65 rokov popredný slovenský šachový skladateľ, majster FIDE v kompozičnom šachu a prezident Svetovej organizácie kompozičného šachu – Bratislavčan doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc. (nar. 6. 6. 1933 v Tábore). Celkove zložil asi 300 skladieb rôzneho žánru a v Albumoch FIDE získal 14 bodov (10.–11. miesto zo slovenských autorov). Bohatá je hlavne jeho publikačná činnosť, z ktorej spomeňme aspoň prvú knihu o kompozičnom šachu na Slovensku – 353 šachových problémov (1957), Šach do vrecka (1963), Kompozičný šach na Slovensku (1984), spoluautor Šachovej terminológie (1968), Abecedy šachového problému (1973) a Malej encyklopédie šachu (1989). Napísal aj väčšinu Metodických listov a vyhotovil vyše 4000 šachových rubrík. Dnešná jeho trojťahová ukážka č. 175 z jeho bohatej tvorby je kombináciou českej a novostrategickej školy. Okrem riešenia obsahuje aj zdanlivé hry 1...c2 2.D:a1+ Kf4 3.Se3 mat a 1...Kf4 2.Se3+ Ke5 3.f4 mat. Ako sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku už prenecháme našim riešiteľom.

Riešenie skladby č. 168 (Tuxen) z č. 16/1998. 1.Jc8 hrozí 2.De4 mat, 1...Kc6, Sd4, Se5, Jc5, Jd6, Jf2, Jg3 2.Db5, Kf4, Dc4, Jb4, Je7, K:f2, K:g3 mat. Nenápadný úvodník, po ktorom nasleduje ohňostroj kombinácií s dobrou hrou bielych jazdcov (A. Prievalský, Prievidza). Symetria i asymetria po ťahoch kráľom, štyri blokovania a geometrické ťahy bieleho kráľa vo vzdušnej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborná klasická dvojťažka (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Šachový klub YMCA–ŽSR z Nitry a I. Turčani z Bratislavy.

5. medzinárodné majstrovstvá Nemecka v Treuen 25. – 26. 4. 1998 vyhral domáci A. Zude 76/287 pred svojím krajanom B. Tummesom 74/332 a Holanďanmi P. van den Heuvel 72/356 a D. Wissmann 70/341. Piaty bol náš M. Kolčák 66/347.Skladba č. 175

Bedrich Formánek

I. cena

Szachy 1962

Mat 3. ťahom (6–9)Kontrolná notácia: biely Kg7 Db1 Se4 Sg1 Jd1 Pf3 (6), čierny Ke5 Da1 Sc4 Pa6 c3 d6 e6 e7 g3 (9) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred