Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29.7.1998)


Pomocný mat druhým ťahom č. 182 (začína čierny a pomáha bielemu tak, aby mu dal mat najneskôr druhým ťahom) s dvoma riešeniami od Stanislava Hudáka z východoslovenskej Topoľovky je už naším štrnástym originálnym príspevkom. Sme zvedaví, ako sa vám táto skladba od talentovaného autora páčila.

Riešenie skladby č. 175 (Formánek) z č. 23/1998. Zdanlivé hry 1...c2 2.D:a1+ Kf4 3.Se3 mat, 1...Kf4 2.Se3+ Ke5 3.f4 mat. Rieši 1.Jf2 (D:b1) hrozí 2.Jg4+ Kf4 3.Se3 mat, 1...c2 2.D:a1+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...Kf4 2.Jh3+ Ke5 3.f4 mat, 1...g:f2 2.Sh2+ Kd4 3.Db6 mat (1...d5 2.Db8+ Kd4 3.Jd1 mat, 1...g2 2.Sh2+ Kd4 3.Db6 mat). Výborná trojťažka českej školy úlohovej spojená novostrategicky so zámenou jedného útoku a jedného matu (A. Kalita, Bratislava). Nádherná kombinácia novostratégie a českej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie J. Valuška zo Zvolena a J. Tomanička z Dubnice nad Váhom.

Vyšlo 61. číslo pražského kompozičného časopisu "Šachová skladba". Okrem originálnych príspevkov možno v čísle nájsť aj veľa ďalších zaujímavých príspevkov. V USA začal vychádzať nový kompozičný časopis StrateGems. Ročné predplatné je 15.– USD a možno si ho objednať na adrese: Mike Prcic, 2613 Northshore Lane, Westlake Village, CA 91361, USA. Šachovú skladbu si možno objednať na adrese: Ing. Jaroslav Brada, CSc., Na strži 61, 140 00 Praha 4, ČR.Skladba č. 182

Stanislav Hudák

Originál pre Fakty

Pomocný mat 2. ťahom (4–4)

2 riešeniaKontrolná notácia: biely Kf3 Sc5 Pf5 h3 (4), čierny Kh5 Pe5 e7 h7 (4) – čierny začne a pomôže bielemu tak, aby mu dal mat najneskôr druhým ťahom (2 riešenia). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní. (ig)


Vzad <<  >> Vpred