Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(5.8.1998)


Uplynulo 150 rokov, čo sa narodil popredný šachový skladateľ staronemeckej školy, dánsky pastor Jesper Jespersen (1. 8. 1848 – 7. 8. 1914). Známy je ako autor vyše 2000 skladieb, no mnohé pramene považujú tento údaj za prehnaný. V roku 1902 mu v Štokholme vyšla zbierka 320 úloh dánskych autorov pod názvom 320 Danske Skakopgaver saerling 1878–1902. Dnes je už veľkou zberateľskou raritou a u nás sa nachádza z nej už asi len jediný kus. Dnešná trojťahová ukážka č. 183 z jeho tvorby je dôkazom toho, že často skladal aj v duchu českej školy úlohovej. Okrem viacerých modelových matov (koľko sa vám ich celkove podarí objaviť?) možno nájsť takú dvojicu matov, ktorá spolu vytvára echo.

Riešenie skladby č. 176 (Mlynka) z č. 24/1998. Zdanlivé hry 1...V:b2 2.Sb5 mat, 1...V:b4 2.Sc4 mat. Rieši 1.c4 tempo, 1...V:b2 2.Sc2 mat, 1...V:b4 2.Sb1 mat, 1...Vc3 2.D:c3 mat, 1...V:d3 2.V:d3 mat. Jednoduchá, ale prísne analogická motivácia v tematických čiernych ťahoch s antiduálmi vo výbere poľa odskokom bieleho strelca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekný darček k narodeninám (A. Prievalský, Prievidza). Skladba je poučná aj tým, ako možno po rokoch zlepšiť konštrukciu úlohy (L. Salai, Martin). Zámena batériových matov s väzbou v mereditke (K. Mlynka, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane L. Salai z Martina a Ing. V. Kos z Brna.Skladba č. 183

Karl Lorenz Jesper Jespersen

III. cena

Rivista Scacchistica Italiana 1907

Mat 3. ťahom (6–8)Kontrolná notácia: biely Ka7 Dh1 Ve1 Jd6 Jg6 Pa3 (6), čierny Kd4 Va1 Vb1 Sc8 Ja4 Jb7 Pc4 c5 (8) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava. (ig)


Vzad <<  >> Vpred