Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30.9.1998)


Včera uplynulo 90 rokov od nedožitých narodenín známeho českého šachového skladateľa – prof. Luboša Kopáča (29. 9. 1908 – 11. 3. 1983). Od prvotiny v roku 1941 uverejnil asi 320 skladieb, z toho 290 štúdií a v Albumoch FIDE dosiahol 6,67 bodu. V skladateľských súťažiach získal 34 vyznamenaní, z toho 12 cien. V rokoch 1969–1980 bol redaktorom Šachového umenia. Je spoluautorom knihy "Abeceda šachového problému", z ktorej je aj dnešná ukážka z jeho tvorby. Netreba sa jej obávať, veď je rozhodnutá už po štvrtom ťahu bieleho.

Riešenie skladby č. 183 (Jespersen) z č. 32/1998. 1.Ve2 hrozí 2.De4+ Kc3 3.D:c4(e3) mat, 1...V:h1 2.Jb5+ Kd3 3.Jf4 mat (modelový) a ešte tri takéto maty: 2...Kd5 3.Je7 mat, 1...J:d6 2.Dh8+ Kd3 3.Jf4 mat, 1...Jc3 2.Vd2+ Ke3 3.J:c4 mat (1...Sf5 2.J:f5+ Kc3(d3) 3.Df3 mat, 1...Kc3 2.Df3+ Kd4 3.Vd2 mat, 1...Jb2 2.Jb5+ Kd3 3.De4(f3) mat). Štyri modelové maty – o autorovi je známe, že skladal ľúbivé skladby. Duály v nemodelových matoch neprekážajú (Ing. J. Karel, Praha). Pre autorov, ktorí pracovali s modelovými matmi, ale aj s inými žánrami je typické ponechanie strategického náboja i za cenu existencie ďalších hier, ktoré modelové maty neobsahujú, čím sa nesporne zvyšuje riešiteľská náročnosť (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane L. Salai z Martina a Š. Vincze z Pôtora.

Ďalšie stretnutie bratislavských priaznivcov kompozičného šachu bude v piatok, dňa 2. októbra 1998 od 18.00 h v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275.Skladba č. 191

Luboš Kopáč

Abeceda šachového problému 1973

Biely vyhrá (4–4)Kontrolná notácia: biely Ke7 Sg2 Jd2 Pe2 (4), čierny Ke5 Va1 Pf4 f5 (4) – biely začne a vynúti si výhru. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred