Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(7.10.1998)


Koncom septembra sa dožil abrahámovín popredný český šachový skladateľ a majster FIDE v kompozičnom šachu – Ing. Miroslav Šindelář (nar. 28. 9. 1948). Od prvotiny v roku 1968 uverejnil asi 60 skladieb a v skladateľských súťažiach získal asi 15 cien, pričom skladal podľa zásad českej školy úlohovej. V Albumoch FIDE dosiahol 12,67 bodu. Škoda, že sa v poslednej dobe skladateľsky odmlčal. Vydarená je aj jeho dnešná trojťahová ukážka č. 192 z jeho tvorby (išlo o tematický turnaj trojťažiek s modelovými matmi v dvoch alebo viac fázach). Okrem riešenia si teda treba všimnúť aj tematickú zvodnosť. Koľko modelových matov sa vám podarí objaviť v oboch fázach?

Riešenie skladby č. 184 (Fröberg) z č. 33/1998. 1.Je3 tempo, 1...Kf6 2.Df5+ V:f5 3.Jg4 mat (modelový), 1...K:h6 2.Dg4 V:g4 3.Jf5 mat (modelový), 2...Vf1+ 3.J:f1 mat, 1...Kh4 2.Dg4+ V:g4 3.Jf5 mat (modelový), 1...Vf1+ 2.J:f1+ Kf6 3.De6 mat, 2...Kh4 3.Dc4 mat. Zaujímavý paradox: uvoľnenie čiernej veže z väzby je netematické (hoci silné), lebo nevedie k modelovým matom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Trojťažka českej školy úlohovej je ukážkou širokej palety kombinačných a priestorových schopností štyroch bielych figúr, ktoré perfektne využívajú obete dámy a dvojšachu so strelcom a jazdcom (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. J. Karel z Prahy a M. Nemček z Vrútok.



Skladba č. 192

Miroslav Šindelář

1.–2. čestné uznanie ex aequo

Hlas ľudu 1975









Mat 3. ťahom (5–6)



Kontrolná notácia: biely Kh7 Dc8 Sd7 Sg1 Pc7 (5), čierny Kd6 Sf1 Ja8 Pb3 e2 h3 (6) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred