Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(2.12.1998)


Uplynulo 60 rokov, čo zomrel v Košiciach podpredseda "Šachového spolku Charousek" – popredný slovenský šachový skladateľ – Dr. Gejza Kálniczky (7. 4. 1862 – 21. 11. 1938). Uverejnil niekoľko desiatok problémov, zväčša trojťažiek s modelovými matmi a v turnajoch získal asi päť vyznamenaní. Viedol rubriky v časopisoch Kassai Hirlap (1918–1922) a Kauschauer Tagblatt (1919–1921). V katalógu holandskej kráľovskej knižnice v Haagu (Bibliotheca van der Linde–Niemeijeriana) z roku 1955 pod číslom 3054 sa nachádza jeho kniha "Charousek emlékezete", ktorá vyšla v Košiciach v roku 1914 a je u nás absolútnou raritou. Nenachádza sa náhodou vo fonde niektorého súkromného zberateľa? Aj dnešná jubilejná skladba č. 200 je u nás neznáma. Obsahuje zdanlivú hru 1...K:c6 2.D:e4 mat a aj tematickú zvodnosť.

Riešenie skladby č. 192 (Šindelář) z č. 41/1998. Zvodnosť 1.Dd8? hrozí 2.Sc8+ Kc6 3.Dd7 mat, 2...Ke5 3.Dd4 mat, 1...Ke5 2.De7+ Kf4 3.De3 mat, 1...Kd5 2.Df6 J:c7 3.Dd4 mat, 2...Kc4 3.Dd4 mat, 2...Ke4 3.Df5 mat, viazne na 1...Jb6! Rieši 1.Sg4 hr. 2.Dd7+ Ke5 3.Dd4 mat, 1...Ke5 2.Df5+ Kd6 3.Dc5 mat, 1...Jb6 2.De6+ K:c7 3.D:b6 mat. Veľmi dobrá variácia na tému "D+2S" s obdivuhodným počtom deväť modelových matov (a ešte desiatym po 1.Sg4 Kd5), ale bez stratégie, pričom zvodnosť je bohatšia, zato výborný je úvodník (Ing. B. Formánek, rozhodca turnaja).

Odmenu za správne riešenie dostane B. Moravčík z Banskej Bystrice a J. Haluška z Bratislavy.Skladba č. 200

Gejza Kálniczky

III.-IV. cena

Deutsche Schachblätter 1910

Mat 2. ťahom (8–4)Kontrolná notácia: biely Kf7 Dh1 Sb6 Jc6 Pb3 c2 c5 e6 (8), čierny Kd5 Sb5 Sd2 Pe4 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú správne riešenie na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred