Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

 Riešenie skladby č. 195 (Nemček) z č. 44/1998. Zdanlivé hry 1...V:d5, e:d5 2.Jc4, Jd7 mat, zvodnosť 1.Dd7? hrozí 2.Jc4 mat, 1...e:d5, Jd6 2.D:f5, D:d6 mat (1...Vd4!), riešenie 1.Dc4 hrozí 2.Jd7 mat, 1...V:d5, Jf6 2.De2, Dc7 mat. Jednotná motivácia ústiaca do Hanneliusovej témy vo forme obrán, ale tento mechanizmus som už niekoľkokrát videl. Dobré sú vedľajšie varianty, ktoré dopĺňajú novostrategickú zámenu na Z-32-46.


Riešenie skladby č. 196 (Solarczyk) z č. 45/1998. 1.Kf7! hr. 2.Jf8 hr. 3.J:e6 (c7) mat, 2...Sb6 3.J:e6 mat, 1...Ve3 2.Jb6 hr. 3.c7 mat, 1...Sc5 2.J:c5 hr. 3.J:e6 (c7) mat, 1...e3 2.Jc5 hr. 3.J:e6 (c7) mat, 2...Dc4 3.c7 mat.


Riešenie skladby č. 197 (Bayer) z č. 46/1998. 1.Sh6! hr. 2.Sf8 hr. 3.Sc5 hr. 4.Sd4 mat, 1...g5 2.Sh7 g4 3.Ke4 Kc2 4.Kd4 mat.


Riešenie skladby č. 198 (Giegold) z č. 47/1998. 1.Vb1! d4 2.Vc5 K:c5 3.Sa3 mat.


Riešenie skladby č. 199 (Grin) z č. 48/1998. 1.f8V! hr. 2.Vb8+ Ka3 3.Va6 mat, 2...Ka5 3.Va2 mat, 2...Ka4 3.Va6, Va2 mat, 1...Kb3 2.V6:c4 hr. 3.Vf3 mat, 1...Kb5 2.V2:c4 hr. 3.Vf5 mat.


Riešenie skladby č. 200 (Kálniczky) z č. 49/1998. 1...K:c6 2.D:e4 mat, 1.Da1? hr. 2.Je7 mat, 1...Sg5 2.Jb4 mat, 1...e3 2.Dh1 mat, 1...S:c6 2.c4 mat, 1...K:c6 2.Da8 mat, ale 1...Sc3!, 1.Dh8! hr. 2.Je7 mat, 1...Sg5 2.Jb4 mat, 1...e3 2.Dh1 mat, 1...S:c6 2.c4 mat, 1...K:c6 2.Da8 mat.


Riešenie skladby č. 201 (Hudák) z č. 50/1998. a) 1.Ke5 Sg6 2.d5 Sc7 mat, b) bPc3-->g4: 1.e5 Sc5 2.Ke6 Sf7 mat.


Riešenie skladby č. 202 (Scheel) z č. 51/1998. 1.Dh1! hr. 2.Va1 hr. 3.Db1 (Dc1) mat, 2...K:c2 3.Db1 mat, 1...K:c2 2.Df3 hr. 3.Dc3 (d4) mat, 2...Kb2 3.d4 mat, 2...c3 3.D:c3 mat, 2...b4 3.d4 mat, 1...c3 2.Dd5 hr. 3.Db3 mat, 2...K:c2 3.d3 mat, 1...b6 2.Vb1+ Ka3 3.Da8 mat, 2...Ka2 3.Da8 mat, 2...K:c2 3.De4 mat.Vzad <<  >> Vpred