Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28.10.1998)


Popredný slovenský šachový skladateľ žijúci vo Vrútkach, rodák z Trstenej – Milan Nemček (nar. 25. 10. 1948) sa dožil abrahámovín. Od prvotiny v roku 1964 uverejnil asi 100 skladieb. Zameriava sa na objavovanie nových druhov žartovných problémov. V dnešnej jeho dvojťažke č. 195 sa maty zo zdanlivých hier po 1...V:d5 a 1...e:d5 objavia aj ako hrozby v tematickej zvodnosti a v riešení.

Riešenie skladby č. 187 (Vincze) z č. 36/1998. Zdanlivé hry 1...Vc5, Vd5, V:e5 2.V:c5, V:d5, D:e5 mat. Zvodnosť 1.Db1? tempo, 1...Jb4(c3),Vc5,Vd5 2.Db4,V:c5, V:d5 mat, viazne na 1...V:e5! Nejde 1.Sb3(d1)? hr. 2.Va4 mat, 1...Jb4 2.a:b4 mat, pre 1...Jc3! Rieši 1.Da1 tempo, 1...Jb4, Jc3 2.a:b4, D:c3 mat. Vylepšenie dobrej klasiky spočíva v tom, že dáma dáva v riešení mat z iného miesta, než v zdanlivých hrách (A. Kalita, Bratislava). Zvodník a riešenie ponúkajú zaujímavú zámenu po ťahoch jazdca, ale chýba násobnosť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Geometricky pekná skladba s výborným úvodníkom, uzatvárajúcim základňu trojuholníka a umožňujúcu pekný mat 2.a:b4. Zámer sa autorovi podaril (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Stará dobrá klasika vylepšená novostratégiou so zaujímavým úvodníkom. Škoda, že obrana čierneho je oklieštená (A. Prievalský, Prievidza).

Odmenu za správne riešenie dostane I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi a J. Lörinc z Dubnice nad Váhom.Skladba č. 195

Milan Nemček

1. čestné uznanie

Pravda–Tirnavia 1987

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: biely Kh8 Da4 Vg6 Sh3 Jb6 Jb7 Pc3 d5 f3 (9), čierny Ke5 Vd2 Sf7 Ja7 Je8 Pe6 f4 f5 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred