Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(4.11.1998)


Uplynulo 90 rokov od narodenia známeho ostravského šachového skladateľa – Rudolfa Solarczyka (1. 11. 1908 – 27. 12. 1997). Z bohatej tvorby autora vyberáme jeho trojťažku, v ktorej biely bojuje proti kompletnej čiernej armáde.

Riešenie skladby č. 188 (Speckmann) z č. 37/1998. 1.Jf4 hrozí 2.Dc7 mat, 1...Se7 2.Dd5 mat, 1...Sd7 2.D:f8 mat, 1...K:c5 2.Dd5 mat. Miniatúrka od známeho nemeckého majstra, ktorý sa v súčasnosti dožíva pekného veku, obsahuje krásu, jednoduchosť, úspornosť a plošnú vzdušnosť (A. Kalita, Bratislava). Skladba s nespornou estetickou úrovňou (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Úplná analógia netriviálnych obranných a škodlivých motívov v dvoch matoch strelcami (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane F. Paluška z Banskej Bystrice a A. Pituk z Banskej Štiavnice.

Vyšlo 8. číslo šachového bulletinu Umenie 64. Nájdete v ňom predbežný výsledok skladateľskej súťaže Martin–Žilina 1996–97 v oddelení pomocných matov. 62. číslo pražského kompozičného časopisu Šachová skladba prináša správu zo 41. zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach (PCCC) a 22. majstrovstiev sveta v riešení šachových skladieb (WCSC), ktoré sa konali koncom júla v Sankt Petersburgu. Vyšlo tiež 9. číslo mesačníka Československý šach. Predplatné na rok 1999 je už 420 Sk (doteraz 300 Sk).Skladba č. 196

Rudolf Solarczyk

I. cena

České slovo 1943

Mat 3. ťahom (5–16)Kontrolná notácia: biely Kf8 Sa6 Ja8 Jd7 Pc6 (5), čierny Kd8 Dh4 Ve2 Vf5 Sf1 Sf2 Jd1 Je1 Pc3 d2 e4 e5 e6 f6 g5 h5 (16) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava. (ig)


Vzad <<  >> Vpred