Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(9.9.1998)


Popredný nemecký šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Dr. Werner Speckmann (nar. 21. 8. 1913) sa dožil 85 rokov. Od prvotiny v roku 1929 zložil vyše 1000 skladieb, prevažne trojťažiek a mnohoťažiek a v albumoch FIDE získal 58,17 bodu, čo je v historickej tabuľke 49. miesto na svete. Patrí k významným teoretikom novonemeckej školy, o ktorej napísal knihu "Das logische Schachproblem" (1967). K jeho obľúbenému žánru patria miniatúrky, o ktorých vydal niekoľko kníh. Č. 188 je dôkazom toho, že skladá aj dvojťažky. Tá dnešná má pekný úvodník a dve blokovania poľa čiernymi strelcami.

Riešenie skladby č. 180 (Anderssen) z č. 29/1998. 1.Sh5 K:h5 2.Kg7 h6 3.Kf6 Kh4 4.Kg6 mat. Obidvaja králi gentlemansky bojovali medzi sebou, ako za čias Puškina. Najprv biely zahnal čierneho do kúta, aby potom dal možnosť svojmu strelcovi ukončiť boj. Aj dnešní vladári by si mali z toho vziať vzor (A. Kalita, Bratislava). Šachová lahôdka, ktorú plne vychutnáme po objavení nečakaného úvodníka (A. Prievalský, Prievidza).

Odmenu za správne riešenie dostane J. Dinga z Prešova a F. Paluška z Banskej Bystrice.

Mimoriadne stretnutie bratislavských priaznivcov kompozičného šachu s poprednými ukrajinskými šachovými skladateľmi sa uskutoční v piatok, dňa 11. septembra 1998 od 18. h v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. Vítaní sú aj mimobratislavskí záujemcovia o novinky z oblasti kompozičného šachu u nás a hlavne na Ukrajine.Skladba č. 188

Werner Speckmann

Neue Zürcher Zeitung 1962

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: biely Ka5 Df7 Vc5 Je6 (4), čierny Kd6 Sf8 Sh3 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred