Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16.9.1998)


Geometrická téma, pri ktorej sa figúry opačných farieb pohybujú po rovnobežných líniách o rovnaký počet polí, sa zvykne nazývať "magnet". Pekným príkladom je štvorťažka č. 189 od nemeckého šachového skladateľa – Georga Ernsta (26. 12. 1876 – 20. 9. 1938), ktorý zomrel pred 60. rokmi. V Albumoch FIDE získal posmrtne 4 body a jeho úlohy sú u nás takmer neznáme. Dnešná ukážka z jeho tvorby je na riešenie asi tak ťažká, ako priemerná dvojťažka. Napíšte nám, za koľko minút sa vám podarilo nájsť správne riešenie.

Riešenie skladby č. 181 (Havel) z č. 30/1998. Zdanlivá hra 1...Kc1 2.Dc6 mat (modelový) a po správnom úvodníku 1.Vg4 tempo ešte tri takéto maty: 1...Kc1 2.Vc4 mat, 1...Kb3 2.D:d1 mat, 1...Kd3 2.De4 mat (1...S~ 2.Db1 mat). Sugestívny úvodník a ďalší modelový mat s väzbou čierneho strelca: česká dvojťažka s nezvyklou hodnotou, ktorá sa vyrovná aj trojťažke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná spomienka na vynikajúceho českého šachového skladateľa, ktorý aj v tejto miniatúrke dokázal veľkosť svojej umeleckej tvorby (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane P. Kolek z Považskej Bystrice a J. Kolář z Bratislavy.

Vyšlo 22. číslo slovenského kompozičného časopisu PAT a MAT. Na 32 stranách nájdete opäť bohatý obsah. Škoda len, že vyšlo tak oneskorene, čím mnohé príspevky veľa stratili z aktuálnosti. Záujemcovia o predplatné (štyri čísla – 21, 22, 23 a 24 stoja spolu 190 Sk) sa môžu prihlásiť na adresu: Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava.Skladba č. 189

Georg Ernst

Fränkisches Volksblatt 1911

Mat 4. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: biely Kh2 Vg3 Vh1 Pg2 (4), čierny Kh8 Se1 Sf1 Pf2 (4) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred