Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11.11.1998)


Včera uplynulo 170 rokov od narodenia významného rakúskeho šachového skladateľa a jedného zo zakladateľov staronemeckej školy – Dr. Konrada Bayera (10. 11. 1828 – 15. 10. 1897). Dlho žil v Olomouci, kde bol advokátom. Tu sa zapísal ako 28–ročný do dejín kompozičného šachu svojou "nesmrteľnou" deväťťažkou (skladba č. 79 z č. 19/1996). Skladal aj pod pseudonymom Drakon Rabey (prešmyčka jeho mena a priezviska). Niekoľko spoločných skladieb uverejnil aj s prvým slovenským šachovým skladateľom – Arnoldom Pongráczom (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890). Dôkazom toho, že aj jeho zaujala indická téma, je dnešná štvorťažka č. 197. Žiaľ prameň prvého uverejnenia nie je známy. Vedel by niekto poskytnúť podrobnosti?

Riešenie skladby č. 189 (Ernst) z č. 38/1998. 1.Vg6 hrozí 2.Kg3 mat, 1...Kh7 2.Vg5 Kh6 3.Vg4 Kh5 4.Kg3 mat. Čierny strelci mohli brániť svojho kráľa, ale za cenu matu v treťom ťahu. Preto sa kráľ začal brániť sám napádaním bielej veže, čo vyústilo do pekného magnetického krokovania. Vtipnú skladbu som vyriešil v rámci limitu 7 minút (A. Kalita, Bratislava). Biela veža láka čierneho kráľa, ktorý sa jej túži zmocniť, až sa mu to stane osudným (A. Prievalský, Prievidza). Myš lákala a zlákala kocúra (R. Bódi, Nitra). Pointou je postupné vylúčenie oboch čiernych strelcov od aktívneho zásahu (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane R. Bódi z Nitry a S. Vokál z Košíc.Skladba č. 197

Konrad Bayer

Das Indische Problem 1903

Mat 4. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: biely Ke3 Vb1 Se4 Sf4 Pb3 e5 f6 g3 (8), čierny Kc3 Pb4 e6 f7 g6 (5) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred