Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18.11.1998)


Pred dvadsiatimi rokmi zomrel známy nemecký šachový skladateľ, Fritz Giegold (2. 3. 1903 – 13. 11. 1978). Zložil vyše 850 skladieb a získal asi 100 cien a veľa iných vyznamenaní. V Albumoch FIDE dosiahol 3 body. Bol špecialistom na úlohy s ťažkým a prekvapujúcim riešením v Loydovom štýle. O tejto problematike spolu s rakúskym šachovým skladateľom Walterom Horwitzom (5. 12. 1906 – 9. 4. 1966) vydal vo Viedni v roku 1963 knihu "Zaubereien auf dem Schachbrett". Jeho dnešná trojťažka č. 198 je typickou ukážkou z jeho tvorby. Má síce iba jeden variant, no ten stojí za to. Veľmi sme zvedaví, za koľko minút sa vám podarilo objaviť riešenie.

Riešenie skladby č. 190 (Knöppel) z č. 39/1998. 1.Sb7 tempo, 1...J~ 2.d6+ Jc6(d5) 3.J:c6(d5) mat, 1...Ja5 2.Sc8! a 3.Sf5 mat (2.Sa6? Jc4!), 1...Jd8 2.Sa6! a 3.Sd3 mat (2.Sc8? Je6!). Nečakaný tempový úvodník, ktorým zdanlivo statický biely strelec ožije a stane sa aktívnou matujúcou figúrou (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Čierny jazdec bráni dvom hrozbám hore–dole–vpravo–vľavo, ale jednému matu zabrániť nemôže – vtipná skladba na tému antiduálu (A. Kalita, Bratislava). Pomocou sekundárnej hrozby je docielené dvojnásobné odlákanie čierneho jazdca z dosahu matových polí d3 a f5 (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane P. Kolek z Považskej Bystrice a F. Pajtás z Čiernej nad Tisou.Skladba č. 198

Fritz Giegold

Stern 1975

Mat 3. ťahom (8–4)Kontrolná notácia: biely Ke2 Vc8 Vg1 Sa8 Sb2 Pd3 f5 f6 (8), čierny Kd6 Pd5 d7 f7 (4) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred