Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22.7.1998)


Uplynulo 40 rokov od smrti M. Havla, vlastným menom Miroslava Košťála (7. 11. 1881 – 8. 7. 1958) – najvýznamnejšieho predstaviteľa českej školy úlohovej. Od roku 1898 zložil 1938 skladieb, predovšetkým dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek a štúdií. V Albumoch FIDE získal 90,33 bodu, čo je v historickej tabuľke 24. miesto. Titul medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu mu, žiaľ, dodnes nebol udelený hoci normu 70 bodov vysoko prekročil (táto krivda sa stala ešte jeho krajanovi A. Mandlerovi a Holanďanovi J. Haringovi). Jeho kompletná tvorba vrátane nekorektných skladieb vyšla z pera Ing. Ilju Mikana v roku 1975 pod názvom "České granáty 1898–1958". Dnešná miniatúrna dvojťahová ukážka č. 181 z jeho bohatej tvorby obsahuje v riešení tri modelové maty a štvrtý v zdanlivej hre 1...Kc1 2.Dc6 mat. Sme zvedaví, ako sa vám úloha páčila.

Riešenie skladby č. 174 (Brabec) z č. 22/1998. Zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Se6 (A) mat, 1...Jd3 2.Vc5 (B) mat, 1...Jd4 2.Jc3 (C) mat, viazne na 1...Sd6! Rieši 1.d4 hrozí 2.Vc5 (B) mat, 1...Jd3 2.Jc3 (C) mat, 1...J:d4 2.Se6 (A) mat (1...S:d4, Sd6, V:c3, Je4 2.J:f4, V:d6, g8D(S), Se6 mat). Hrozbový Lačný s využitím dvojíc cenných motívov väzby, prerušenia a odclonenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekný darček pre nás riešiteľov od jubilujúceho autora, ktorému želám do ďalších rokov ešte veľa inšpirácie pre tvorbu podobných umeleckých diel (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. J. Karel z Prahy a M. Červenka z Bratislavy.Skladba č. 181

Miroslav Havel

Romanleser 1900

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: biely Ka1 Dh1 Vg1 Sb4 (4), čierny Kc2 Sd1 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred