Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(9.12.1998)


Stanislav Hudák z východoslovenskej Topoľovky uverejňuje dnes vo Faktoch už svoj druhý pôvodný pomocný mat (začína čierny a pomáha bielemu tak, aby mu dal mat najneskôr druhým ťahom) – tentokrát vo forme dvojčiat (pozícia b vznikne preložením bieleho pešiaka c3 na g4). Oba maty sú modelové.

Riešenie skladby č. 193 (Kricheli) z č. 42/1998. 1. riešenie: 1.Vc7 K:h2 2.Vc2 Jb1 mat. 2. riešenie: 1.Vb7 Ve3 2.Jc4 Jf1 mat (samozrejme, že nejde 1.Vb7 Vc3? 2.Jc4 Jb1? 3.V:b1!, čo pomýlilo viacerých riešiteľov). Výborná skladba s matmi na tom istom poli jazdcom a vežou, keď čierna veža a jazdec kryjú bielemu kráľovi chrbát (S. Hudák, Topoľovka). Riešiteľsky zavádzajúca antianalógia riešení s využitím tempového ťahu raz na jednej, raz na druhej strane (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kto hľadá druhé riešenie totožné s prvým, ten sa nahľadá (M. Nemček, Martin).

Odmenu za správne riešenie dostane S. Hudák z Topoľovky a I. Turčáni z Bratislavy.

Pred sto rokmi sa narodil Josef Heřmánek (30. 11. 1898 – 25. 10. 1984). V rokoch 1923–39 žil na Slovensku, kde založil šachové kluby v Trnave a Žiline. Je spoluautorom "Prvej slovenskej knihy šachovej", ktorú vydal šachový klub Žilina v roku 1930 nákladom 1000 exemplárov (100 prepychových číslovaných výtlačkov je na kriedovom papieri).Skladba č. 201

Stanislav Hudák

Originál pre Fakty

Pomocný mat 2. ťahom (5–3)

a) diagram, b) bPc3 na g4Kontrolná notácia: biely Kg8 Sb6 Sh5 Pc3 g5 (5), čierny Kd5 Pd7 e6 (3) – čierny začne a pomôže bielemu tak, aby mu dal mat najneskôr druhým ťahom (pozícia a), ako aj po preložení bPc3 na g4 (pozícia b). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred