Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(11. 9. 1965)


V prebore družstiev SSSR boli medzi účastníkmi aj 11 veľmajstri ako aj mnohí ďalší poprední šachisti. V družstve Moskvy nastúpil aj bývalý majster sveta Botvinnik. Po tom, čo nenastúpil k zápasu so Smyslovom v rámci stretnutí kandidátov, bolo to jeho prvé zasadnutie za šachovnicu. Nasledujúca partia z tohto preboru ukazuje, že Botvinnik ešte stále nestratil na hráčskej sile. Je pozoruhodné, ako v tejto partii paríruje pokusy svojho súpera, známeho lotyšského medzinárodného majstra Gipslisa, o prekvapujúci útok na kráľovskom krídle a ako potom sám prechádza do protiútoku. Možno len ľutovať, že Botvinnik sa nezúčastnil bojov kandidátov na majstrovstvo sveta.


Pircova – Ufimcevova obrana

Biely: Gipslis – Čierny: Botvinnik

1.e4 d6 2.d4 Jf6 (V posledných rokoch Botvinnik, ale i terajší majster sveta Petrosian, niekoľkokrát hrali túto obranu, ktorú niektorí teoretici nepovažovali za úplne rovnocennú a postačujúcu k vyrovnaniu hry. Celkové výsledky, dosiahnuté touto obranou v poslednom čase dokazujú však, že nie je možné túto obranu bez všetkého vyvrátiť.) 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0-0 6.e5 Jfd7 7.h4!? (Pokus o útok proti postaveniu súperovho kráľa utvorením h–linky.) 7...Jb6 8.h5 Sg4 9.h:g6 f:g6 10.Se2 d:e5 11.Jg5 Sf5 12.f:e5 h5 13.g4 (V úvahu prichádzalo 13.Jce4 s nasledujúcim 13...Jc6 14.c3 a hrozbou Db3+) 13...h:g4 14.S:g4 Jc6 15.Je6 Dd7 16.S:f5 V:f5 17.J:g7 K:g7 18.Se3 (Odrazu sa zmenila situácia na šachovnici. Predchádzajúcimi výmenami zmizli zo šachovnice útočnejšie postavené figúry bieleho a tento sa dostáva do obrany.) 18...Jc4 19.De2 J:b2 20.d5 V:e5! 21.Sd4 (Nešlo 21.d:c6 pre 21...D:c6 22.Sd4 D:h1+ 23.Kd2 Dh6+ 24.Ke1 Dh4+) 21...Jc4 22.S:e5+ J6:e5 23.Vh4 Vh8! 24.V:h8 K:h8 25.Dh2+ Kg7 26.Df4 Dh3! (Napriek prevahe kvality je biely v nastávajúcej fáze partie pre zlé postavenie svojich figúr bezmocný proti početným hrozbám čierneho.) 27.Jd1 Dg2 28.Dd4 Kg8 29.Df2 Dh1+ 30.Ke2 De4+ 31.Kf1 Dh1+ 32.Ke2 D:d5 33.Je3 Dd2+ a biely sa vzdal.Problém č. 388 – originál

Milan Baumgartner, Skalica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: b. Kh7, Df7, Ve8, Sa8, Sb8, Je4, Jf1, Pg3, h4 (9), č. Kf5, Dd4, Sc4, Sf6, Jd5, Je5, Pe3 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 379 (Tazberík) z 10. júla: Zvodnosť 1.Sd3? tempo 1...Kh5, K:h3 2.Jf6, Jf2 mat, ale 1...e5!, 1.Je5 tempo 1...Kh5, K:h3 2.Se2, S:e6 mat. Zámena dvoch matov po zvodníku vo forme polobatérie.

Riešenie problému č. 380 (Visserman) zo 17.júla: 1.V:f3 tempo! 1...e4, e6, a4, c4 2.Vc2, Vd3, Ve4, Vf5 a mat ťahom druhej veže. Tematické línie a4–d1, b5–e2, c6–f3, d7–g4 preruší postupne č. pešiak b. veža a ďalšia b. veža. Vedľajšie varianty 1...h:g6, Se8~, S:f7 2.Vf6, D:h7, V:f7 atď.


Vzad <<  >> Vpred