Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(25. 1. 1964)


Problém č. 288

Jurij Blednov

I. cena

Šachmaty v SSSR 1962

Mat 3. ťahom (8+12)Kontrolná notácia: b. Kg1, Vc4, Vf8, Sd1, Sf6, Jc8, Pe6, h4 (8), č. Ke3, Va6, Sg8, Jd8, Pa5, c6, c7, d2, d3, f5, g4, h6 (12), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenie tejto zaujímavej logickej úlohy (tematické pokusy 1.Se5?, Se7?, Je7?) pošlite do 13 dní.

Ešte k problému č. 280 (Garaj) zo 7. decembra m. r.: Ako nám oznámil s. A. Kalita z Humenného, ťah 6.c6 predsa vedie k cieľu, napr. 6...Kb1 7.S:c4+ Ka1 8.S:a2 K:a2 9.c7 Ka1 10.c8D a2 11.Ke3 12.Dd8 13.D:d1 mat. Pripomienky k tejto poznámke môžete poslať do 6 dní, výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme vzhľadom na to až o 2 týždne.


Kempelenova ulica

Predvčerom (23. januára) uplynulo 230 rokov od narodenia Vlka (Wolfganga) Kempelena, slávneho bratislavského vynálezcu, technika, právnika a vôbec mimoriadne všestranného a talentovaného človeka. Svoj legendárny šachový "automat" zostrojil Kempelen roku 1769 a od roku 1770 ho predvádzal v rozličných mestách Európy. Vnútri stroja bol skrytý veľmi dobrý šachista menšej postavy (vraj istý Hering) a pomocou dômyselného mechanizmu dával do pohybu ruku figúrky Turka, ktorá premiestňovala kamene. Po smrti Kempelena 24. marca 1804 automat striedal vlastníkov aj hráčov, bol predaný do USA (v New Yorku ho predviedli roku 1826), až nakoniec 5. júla 1854 zhorel pri požiari múzea rarít vo Filadelfii.

Kempelen vytvoril nadmieru veľa hodnôt, takže jeho význam presiahol senzačnosť šachového automatu. Starší Bratislavčania po ňom pomenovali ulicu. Potom ju však ktosi zrušil. Nemalo by sa to napraviť?


Vzad <<  >> Vpred