Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(18. 1. 1964)


Problém č. 287 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 2. ťahom (13+9)Kontrolná notácia: b. Ka8, Db1, Vb5, Sg8, Sh2, Jd8, Je8, Pc4, c6, d7, e3, f3, h5 (13), č. Ke5, Dd5, Va5, Vh3, Sf4, Jc5, Jg3, Pa7, c3 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 282 (Jankovič) zo 14. decembra 1963: zdanlivé hry 1...Jb4, Jd2 2.Vce4, V3d5 mat, zvodnosť 1.Vdd4? hrozí 2...d3 mat, 1...Jb4, Je1 2.Vde4, V4d5 mat, ale 1...e1J, preto iba 1.Vcd4 hrozí 2.Jc4 mat, 1...Ja5, Jd2 2.Vde4, V4d5 mat. Jednoduchá schéma, ale originálny obsah.

Riešenie problému č. 283 (Kubečka) z 24. decembra 1963: 1.Df4 tempo so zámenou matov po 1...Kd5, d5 (z Dc4, Da6 na D:e4, De5).

Riešenie problému č. 284 (Mlynka) z 24. decembra 1963: 1.Sg3 tempo 1...Kc5 2.Ke4+ Kc6 3.Sf5 Kc5 4.Sd7 mat, 1...Kd3 2.Ke5+ Ke2 3.Vf5 Kd3 4.Vf2 mat. Súčasťou témy mali byť zvodnosti 1.Vg8? a 1.Sg8? s matmi 4.Vc4 a 4.Sc4 po 1...Kc5, bohužiaľ prva z nich nie je korektná pre duály 2.Ke4, Ke5 (okrem zamýšľaného Vd8). Oprava.


Odkazy redakcie

V. Baltazárovič (Bratislava), Š. Pániček (Holič n. M.), M. Rezák (Lazy p. M.), J. Sklenár (Piešťany): Odosielanie výhier sa zdržalo, nemusíte mať obavy, iste ich dostanete.

P. Polakovič (Hlohovec): Ako ceny v riešiteľskej súťaži posielame obyčajne šachové knihy a beletriu, niekedy aj vreckové šachy, šachové pečiatky a pod. "Ex aequo" je latinský výraz vyjadrujúci delenie na rovnaké časti.

A. Švec (Topoľčianky): Prvých 6 čísiel Šachového bulletinu je úplne rozobraných. 7. číslo vyjde asi tohto roku.

Všetkým riešiteľom: V riešení udajte prvý ťah (úvodník), hrozbu a rôzne matové pokračovania po rôznych obranách čierneho proti hrozbe.


Vzad <<  >> Vpred