Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 12. 1963)


Problém č. 281 – originál

Juraj Hýroš, Ružomberok

Mat 2. ťahom (7+8)


Problém č. 282 – originál

Pavol Jankovič, Banská Bystrica

Mat 2. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 281: b. Ka5, Vb5, Vg1, Sc7, Se6, Je1, Je2 (7), č. Kh4, Vd3, Sb7, Ja8, Pa3, c4, h5, h7 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 282: b. Kg6, Dg2, Vc4, Vd3, Sb7, Jb2, Pf5 (7), č. Ke5, Sd6, Sh1, Jc6, Jf3, Pe2, e7, f2, f4, h4 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom. Obidve dvojťažky majú neobvyklé námety: prvú možno plne pochopiť až po zrovnaní pokusov 1.Jg3?, Vgg5?, Se5?, Vd5 s riešením, druhá obsahuje trojfázovú hru čiernych jazdcov (pred úvodníkom, po zvodnosti 1.Vdd4? a v riešení), ale ťažko povedať, že by v nej šlo o nejaké zámeny. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 274 (Szakál) zo 16. novembra: 1.d6 hrozí 2.d7+ Kd8 3.Je6 mat, 1...0-0-0 (tento variant viacerí riešitelia neuviedli!) 2.Jb6+ Kb8 3.V:b7 mat, 1...Vd8 2.d7+ V:d7 3.Vf8 mat, 1...Kd8 2.Vf8+ Kd7 3.Jb6 mat, 1...S:d6 2.J:d6+ Kd8 3.Je6 mat.

Riešenie problému č. 275 (Tazberík) z 23. novembra: 1.Jd1 hrozí 2.De3 mat, 1...Jed4, Jbd4, d4 2.Dc1, Dd6, Df5 mat. Odväzovanie dámy v troch variantoch s doplňujúcim škodlivým motívom. Veľmi dobrý, tematický úvodník.

Riešenie problému č. 276 (Mlynka) z 23. novembra: Intencia 1.b4 tempo, 1...Sf4 2.Sd4, 1...Sd4 2.Sf4, duál 2.J:g3+, 1...Kd5 2.J:g3, duály 2.Sd4, Sf4, 1...S:f6 2.J:f6+, 1...S:d6+ 2.J:d6+, 1...K:e3 2.Vf3+ atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.Sd4. Škoda pekného úmyslu. Za úplné riešenie bolo možné získať 9 bodov (každé riešenie 3 body, duál 1 bod). Oprava.

Oprava problému č. 241 (Garaj) z 23. novembra má závažný duál 1.Ke6 f5 2.Sf3! a mat najneskôr šiestym ťahom. Riešiteľovi J. Makovníkovi posielame za objavenie nekorektnosti knižnú prémiu.


Vzad <<  >> Vpred