Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 7. 12. 1963)


Problém č. 279 – originál

Zigmund Šušlík, Čadca

Mat 2. ťahom (9+8)


Problém č. 280 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Mat 13. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: 279: b. Ka7, Dd1, Va6, Vh6, Sc5, Sg2, Ja5, Pb4, e2 (9), č. Kb5, Dg4, Sh8, Jc3, Jd7, Pc4, e4, f6 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 280: b. Kd2, Ve5, Sa8, Pc3, c5, f2 (6), č. Ka1, Pa2, a3, c4, c6, d3, f3 (7), biely začne a dá mat najneskôr 13. ťahom. Vo dvojťažke si treba všimnúť zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...e3, f5 2.Sc6, D:d7 mat. Riešenia pošlite do 13 dní, za trinásťažku dáme vo štvrťročnej riešiteľskej súťaži 6 bodov.

Problém č. 245 (Mikuláš) z 20. júla 1963 opravuje autor takto: b. Kh1, Vf5, Vh3, Sd3, Sd6, Jc4, Jg5, Pg2, h6 (9), č. Kg4, Ve8, Vg8, Sd4, Sd7, Jg6, Pe3, g3 (8), mat 2. ťahom, 1.Jh7 hrozí 2.Vg5 mat, varianty po 1...Jg6~, Je5, Jh4, Ve5, Se5, S:f5 atď.

Problém č. 260 (Veselský) zo 14. septembra 1963 opravuje autor takto: b. Kc1, Ve5, Vf4, Sc6, Sf8, Jd4, Je6, Pa2, a5, c2, d2, d3, d5, f7, h3 (15), č. Kd6, Ve7, Vg6, Sg5, Sh7, Pa3, a6, c7, f5, g7, h4 (11), mat 3. ťahom, 1.Jc5 tempo, varianty po 1...K:c5, K:e5, Sf6, Sh6, Vh6, S:f4, Sg8. Za objavenie nekorektnosti v niektorej z týchto opráv možno získať knižnú prémiu. Nekorektnosť.

"Jugoslavenski šahovski glasnik" prináša zprávu o víťazstve talianskeho družstva na majstrovstvách sveta v bridži (už šiesty raz za sebou!). Keďže v praktickom šachu Taliani nedosahujú ani svetový priemer, ukazuje to na zásadný rozdiel medzi schopnosťami, ktoré sú potrebne na úspešné zvládnutie týchto hier, usudzuje komentátor V. Vukovič.


Vzad <<  >> Vpred