Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 8. 1964)


 

Problém č. 326 – originál

Vladimír Honec, Partiz. Ľupča

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+7)


Problém č. 327

Johann Seilberger

I. cena

Tijdschrift K. N. S. B. 1959

Mat 3. ťahom (10+11)Kontrolná notácia: 326: b. Ka6, Db1, Sa7, Sh5, Ja2, Jf2, Pe2 (7), č. Kc4, Sc1, Jg1, Pb3, c2, d5, f4 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 327: b. Kb1, Vd1, Vf1, Sb4, Se4, Jc4, Jg4, Pa4, a5, b7 (10), č. Ke6, Se8, Jb8, Jh8, Pa6, b5, c6, c7, e7, g5, g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Okrem jednoduchej, ale pekne konštruovanej prvotiny autora z mikulášskeho okresu predkladáme riešiteľom veľmi zaujímavú trojťažku známeho holandského skladateľa, ktorá obsahuje zdanlivé hry 1...Sd7, Sf7 2.Sd5+, Sf5+ a zvodnosť 1.Jce3. Čo vznikne, keď porovnáme navzájom zdanlivé, zvodnostné a skutočné hry? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Oprava problému č. 258 (Gajarský), ktorú sme uverejnili 29. 2. 1964, má 4 vedľajšie riešenia (Da8, Jc5+, J:d6, Jg3) a duály po 1...Kf5. Knižnú odmenu dostáva J. Agarský, ktorý našiel najviac nekorektností.

Oprava problému č. 260 (Veselský) zo 7. 12. 1963 je neriešiteľná po 1...K:c5 2.d6+ V:e5! nikto z riešiteľov si to nevšimol!

Riešenie problému č. 322 (Valuška) z 1. augusta: 1.Da5 hrozí 2.Vg4 mat, 1...Ve5, Se5, Vd5, Sd5 2.S:f4, J:e6, Jf3, Dd8 mat. Dvakrát "Grimshaw", pekná úloha, ale dnes už málo originálna.


Vzad <<  >> Vpred