Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 9. 1964)


Problém č. 332 – originál

Jozef Taraba, Trakovice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+9)


 

Problém č. 333 – originál

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Mat 10. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 332: b. Kg2, Db1, Va6, Vd4, Sc8, Sf8, Ja5, Je2 (8), č. Kb5, Va2, Sb2, Jb3, Jc6, Pa4, b6, d7, e4 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 333: b. Kg1, Sd6, Pb4, b6, c2, c3, f3, g3 (8), č. Kh3, Sh1, Pb7, c4, d7, g2 (6), biely začne a dá mat najneskôr 10. ťahom. Veľmi pekná prvotina mladého autora z trnavského okresu obsahuje zdanlivé hry 1...Sc3, Jb:a5 2.Vd5, Jc3 mat. Desaťťažka má dve pointy: najprv stratu tempa, ku ktorej je biely donútený nevýhodou z ťahu, potom premenu pešiaka na slabšiu figúru. Je zrejmé, že kráľ sa nesmie vypustiť z priestoru h3–h4. Riešenie obidvoch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie (za č. 333 – 6 bodov).

Riešenie problému č. 326 (Honec) z 22. augusta: 1.Je4 hrozí 2.Jd6 mat, 1...Sa3, d:e4 (d4), J:e2, b:a2, b2 2.Jd2, Sf7, S:e2, Db5, D:c2 mat. Jednoduché motívy, ale dobrá konštrukcia.

Riešenie problému č. 327 (Seilberger) z 22. augusta: Zdanlivé hry 1...Sd7 2.Sd5+ c:d5 3.Vde1 mat, 1...Sf7 2.Sf5+ g:f5 3.Vfe1 mat, zvodnosť 1.Jce3? tempo 1...Sd7 2.Jd5! c:d5 3.S:d5 mat, 1...Sf7 2.Jf5! g:f5 3.S:f5 mat, ale 1...Jd7 (Jf7)! bez matu, preto len 1.Jce5 tempo 1...Sd7 2.Jd3! 3.Jc5 mat, 1...Sf7 2.Jf3! c5 3.J:g5 mat, 1...Jd7 2.J:c6, 1...Jf7 2.J:g6 atď. Trojfázová zámena útoku vo dvoch variantoch. Krásna trojťažka s mimoriadne zriedkavým námetom. Dvojité vyvrátenie zvodnosti je vzhľadom na obsah iba malým nedostatkom.


Vzad <<  >> Vpred