Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 9. 1964)


Problém č. 330 – originál

František Obropta, Lužice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+11)


 

Problém č. 331 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 3. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 330: b. Kd8, Dg1, Vd5, Sa8, Se7, Jh6 (6), č. Ke6, Ve1, Sa2, Jc4, Jg2, Pa3, b2, b6, e4, e5, g6 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom, 331: b. Kc1, Dh4, Sb4, Pa2, a3, c4 (6), č. Ka4, Vb7, Sf5, Pb6, c3, h6 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 323 (Suchá) z 8. augusta: 1.Jf5 hrozí 2.Vc8 a 2.Sd3 mat, 1...Sc3~, S:d4, S:b4+, Jc2 (J:b1), Jb5, b2 2.Vc8, Jd6, V:b4, Vc8, Sd3, Sa2 mat. Precízne konštruovaná úloha s nešťastným úvodníkom (branie únikového poľa).

Riešenie problému č. 324 (Bakalár) z 15. augusta: 1.Dc8 hrozí 2.e8J mat, 1...V:c8, J:f6, e:f4, Se6 (S:f7, Sc6) 2.b:c8J, S:c5, S:f4, Dc6 mat. Tá istá chyba ako pri č. 323, ale asi rovnako neodstrániteľná.

Riešenie problému č. 325 (Jankovič) z 15. augusta: Zdanlivé hry 1...Jc4, d5, Df3, J:f5 2.Vd3, Se5, h8D, De4 mat, 1.Je5 hrozí 2.D:d6 mat, 1...Jc4, d5, Df3, J:f5, d:e5 2.D:c4, D:b6, J:f3, Ve4, S:e5 mat. Zámena štyroch matov a jednej obrany.

Turnaj v skladaní dvojťažiek (rozhodca B. Formánek), trojťažiek (I. Mikan) a štúdií (L. Prokeš) pre čs. skladateľov s výnimkou majstrov športu a kandidátov majstrov športu vypisuje šachová sekcia hodonínskeho OV ČSTV. Problémy treba poslať do 28. februára 1965 na adresu inž. Josef Horák. Komenského 603, Kyjov, okr. Hodonín. V každom oddelení budú udelené 3 ceny a ďalšie vyznamenania.


Vzad <<  >> Vpred