Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 3. 10. 1964)


Problém č. 336 – originál

Peter Jančovič, Prievidza

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: b. Kg8, Vf7, Sb6, Sb7, Jc3, Jf8, Pb4, c6 (8 kameňov), č. Kd6, Va5, Ve7, Sg2, Pe4, e5, g7 (7 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne maty po rôznych obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty). Týmto problémom – prvotinou 25–ročného baníka z Novák – otvárame novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž.


Riešiteľská súťaž

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v októbri až decembri 1964.

Riešenia problémov treba posielať najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň 3 problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O spôsobe bodovania sme napísali v rubrike z 18. júla.).

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená najmenej 60 najlepších riešiteľov uverejníme.


Riešenie problému č. 330 (Obropta) z 12. septembra: Intencia 1.Vd2 s hrozbou 2.Sd5 mat, 1...Ja5 (Jce3, Jd6) 2.Vd6 mat, 1...J:d2 2.D:b6 mat, 1...Jge3 2.D:g6 mat, 1...Jf4 2.Dg4 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.D:b6+ (maximálne 4 body). Oprava.

Riešenie problému č. 331 (Kubečka) z 12. septembra: 1.Dh1 hrozí 2.Dc6+, 1...Vc7 2.Da8+, 1...Sd7 2.Dd1+, 1...Se4 2.D:e4, 1...b5 2.D:b7 atď.


Vzad <<  >> Vpred