Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 9. 1964)


Problém č. 334

Halvar Hermanson

I. cena

Deutsche Schachbl. 1962–63

Mat 2. ťahom (10+9)


 

Problém č. 335 – originál

Jindřich Šilhán, Vendolí

Autorova prvá skladba

Biely vyhrá (6+5)Kontrolná notácia: 334: b. Kd1, Dg1, Vc1, Vd8, Sd7, Se3, Jc3, Jd6, Pa3, f4 (10), č. Kd3, Dh8, Vb8, Sg6, Ja6, Pc4, c6, e5, g4 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 335: b. Kf8, Sg8, Jc1, Je6, Pb2, g5 (6), č. Ke1, Pe2, g2, g6, h4 (5), biely začne a vynúti výhru. Vo dvojťažke vynikajúceho švédskeho skladateľa sa nesmú prehliadnuť zvodnosti 1.Jf5? a 1.S:g4?, štúdiu mladého autora zo svitavského okresu uvádzame s úplným riešením, prosíme iba o preskúšanie korektnosti: 1.J:e2! h3 2.Jg1! (po 2.Jf4? h2 3.J:g2+ Kf2!, resp. 2.Jd4? Kf2! biely nemôže vyhrať) 2...h2 3.Jd4! h1D (3...h:g1D? 4.Jf3+ 5.J:g1 6.Sd5 7.S:g2 a vyhrá) 4.Jdf3+! Kd1 5.Kg7! a dáma je zajatá, napr. 5...Dh5 6.Se6 a biely vyhrá postupom Pb2. Nevedie k cieľu 1.Jd4? g1D! 2.Jf3+ Kd1 3.J:g1 e1D 4.Jf3 Df2 5.Sd5 Dc5+ s výhrou čierneho. Riešenie č. 334 a prípadné poznámky k č. 335 (objavené nekorektnosti sa bodujú!) pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Ide o posledné problémy do riešiteľskej súťaže júl – september 1964!

Riešenie problému č. 328 (Šusták) z 5. septembra: 1.Se8! tempo, 1...Jf5~, Jd6, f6, K:d5, Jg3~ 2.Da6, Ve5, Jc7, Dc4, De4 mat. Výborný úvodník, predĺžená obrana a blokovania polí.

Riešenie problému č. 329 (Prandstetter) z 5. septembra: Intencia 1.Dc2 s hrozbou 2.Dc4+, 1...Df6+, S:d6, J:d6 2.Jb2+, Sh7+, Jc5+ atď., ale neriešiteľnosť 1...Sb6! 2.Dc4+, Sd4+! (maximálne 4 body).


Vzad <<  >> Vpred