Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 9. 1964)


Problém č. 328 – originál

Roman Šusták, Topoľčianky

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+7)


 

Problém č. 329 – originál

Eduard Prandstetter, Praha

Mat 3. ťahom (7+15)Kontrolná notácia: 328: b. Kb3, Dd3, Vg5, Sc6, Sf4, Jd5, Pf3 (7), č. Ke6, Jf5, Jg3, Pd4, e7, f7, g6 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 329: b. Ka1, Db1, Sg8, Jd3, Je2, Pd6, h5 (7), č. Ke4, Dh4, Va7, Sc7, Sg2, Je8, Jh2, Pa4, c6, d7, e3, f3, g3, g4, h7 (15), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Dnešný problém č. 328 je už sedemdesiatou piatou prvotinou v našej rubrike (keď vynecháme problémy č. 13 a 19, ktoré boli uverejnené ako prvotiny omylom a č. 102 ako plagiát). A prílev nových autorov pokračuje, k 12 doterajším tohtoročným prvotinám pribudnú v krátkom čase ďalšie, koľko ešte ich bude do konca roku?


BABY 1964

tradičný tematický turnaj v skladaní dvojťažiek, ktorý vypisuje stredoslovenský KV ČSTV – má tohto roku túto tému: Biely má výber spomedzi niekoľkých (minimálne štyroch) prvých ťahov jedným kameňom, jeden z nich je riešením, ostatné (pokusy) čierny znemožní v dôsledku vlastného poškodenia bieleho. Úlohy treba poslať do konca t. r. na adresu Jozef Linder, Sliač, ul. Čs. armády 29. Rozhodca inž. Juraj Brabec udelí 3 ceny a ďalšie vyznamenania.


Vzad <<  >> Vpred