Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(23. 1. 1965)


XXXII. prebor SSSR sa hrá v Kyjeve už štvrtý týždeň za účasti 8 medzinárodných veľmajstrov (Averbach, Bronštejn, Cholmov, Korčnoj, Krogius, Štejn, Tal a Vasjukov) 1 národného veľmajstra (Suetin) a 11 medzinárodných a národných majstrov. Z doterajšieho priebehu je pozoruhodná skvelá forma Korčného a riskantná hra bývalého majstra sveta Tala. Po skončení turnaja sa k nemu vrátime, teraz si z neho prehrajeme dve bojovné partie.


Sicílska obrana

Biely: Lutikov – Čierny: Tal

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jc6 5.Jc3 Dc7 6.Se3 a6 7.Sd3 Jf6 8.0-0 b5 (Mierumilovný hráč by bol zahral 8...J:d4 9.S:d4 Sc5. Avšak bojovný Tal nerád zjednodušuje postavenie.) 9.J:c6 D:c6 (V úvahu prichádzalo 9...d:c6.) 10.a3 Sb7 11.De2 Dc7 (Čierny pripravuje d7–d6, čo by teraz ešte nešlo pre 12.J:b5. Prednosť zasluhovalo, ale okamžite Se7.) 12.f4 d6 13.Sd4 Se7 14.e5! d:e5 15.f:e5 Sc5 16.S:c5 D:c5+ 17.Vf2! Jd7 18.Se4! (Veľmi jemný ťah, ktorým biely zabraňuje svojmu veľkému súperovi, aby sa dostal k rošáde.) 18...Dc7 (Na 18...S:e4 19.J:e4 D:e5 by nasledovalo 20.Vd1 s nepríjemnými hrozbami.) 19.Dh5! g6 20.Dh4 (Pešiak e5 je nedotknuteľný, lebo na 20...J:e5 by prišlo 21.S:b7 D:b7 22.Df6 s napadnutím dvoch figúr.) 20...Dc4 21.Vd1 f5 (Hrozilo už V:d7. Obeťou pešiaka snaží sa čierny dostať svojho kráľa do bezpečia.) 22.e:f6 e.p. 0-0-0 23.f7 Vhf8 24.S:b7+ K:b7 25.D:d8!! (Krásna kombinácia, ktorá bielemu vynáša zisk figúry.) 25...V:d8 26.V:d7+ V:d7 27.f8D (Tým je partia rozhodnutá. Nasledovalo ešte:) 27...Dd4 28.Df3+ Ka7 29.De4 Db6 30.Kf1 Dd8 31.g3 g5 32.De3+ Ka8 33.Je4 Vd1+ 34.Kg2 a čierny sa vzdal.


Sicílska obrana

Biely: Sacharov – Čierny: Vasjukov

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 g6 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 d6 8.f3 Db6 9.Sb5 (S hrozbou J:c6.) 9...Dc7 10.g4 Sd7 11.Dd2 0-0 12.Se2 (V obdobných pozíciách biely po dlhej rošáde postupom h2 – h4 – h5 pripravuje vniknutie ťažkých figúr po h–linke. zatiaľ čo čierny sa snaží o akciu na dámskom krídle. Miesto ťahu v texte prichádzalo v úvahu 12.0-0-0 a na Vfc8 13.S:c6 s nasledujúcim h2 – h4.) 12...Vfc8 13.0-0-0 b5! (Čierny vtipne obeťou pešiaka otvára b–linku.) 14.Jc:b5 Db7 15.J:c6 (Opatrnejšie bolo 15.Jb3.) 15...S:c6 16.Jd4 J:e4! (Prekvapujúca, ale korektná obeť figúry.) 17.f:e4 S:e4 18.Vhe1 V:c2+! (Získava dámu, lebo 19.J:c2 nejde pre D:b2 mat.) 19.D:c2 S:c2 20.K:c2 Vb8 21.b3 (Na 21.Jb3 by prišlo a5.) 21...Vc8+ 22.Kb1 Vc3 23.Sf3 Db4 24.Jc2? (Chyba v prehranom postavení.) 24...V:c2!! a biely sa vzdal.Problém č. 356 – originál

Ján Tazberík, Kociha

Mat 2. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: b. Ka5, De7, Sb2, Jb6, Jh6, Pe2, e6, f2, g3 (9), č. Ke4, De8, Sh7, Je3, Pa6, c2, c4, c6, g2, g4, g5 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom. Úloha má zdanlivé hry 1...Dd7, Df7 2.e:d7, e:f7 mat a zvodnosť. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 351 (Valuška) z 12. decembra 1964: a) zdanlivé hry 1...Kd2 2.J:e4+ Kd3 3.Vc3 mat, 1...c3 2.Je4 e2 3.Vc3 mat. 1.Jh3 tempo 1...Kd2 2.Jf4 e3 3.Ved1 mat, 1...e3 2.Jf4+ Kd2 5.Ved1 mat. b) zdanlivá hra 1...Kd2 2.K:d4 d5 3.Jf3 mat, 1.Jh3 tempo 1...Kd2 2.Jf2 d3 3.Je4 mat. Aj keď trochu schematické, ale predsa veľmi zaujímavé a najmä originálne dvojčatá.

Riešenie problému č. 352 (Pongrácz) z 19. decembra 1964: 1.Jf2 tempo 1...Ve5, Vg3, Vf5, Vg4, Sf5, Sg4, e5+ 2.Vf3, Ve4, J:e6, J:h3, Je2, Jd3, V:h3 mat. Sedem brilantných variantov s blokovaním poľa, bohužiaľ, autorovi sa nepodarilo odstrániť neekonomickú Vg1. Úvodník síce berie pole, ale nie je zlý vzhľadom na odlíšenie od 1.Jf6? a umožnenie šachu bielemu kráľovi. Vcelku veľmi nádejná prvotina silného bratislavského praktického hráča.

Problém č. 330 (Obropta) z 12. septembra 1964 opravuje autor takto: bKf8, Dg1, Vd2, Sa8, Sg5, Jb8, Jh6 (7), čKe6, Ve1, Sa2, Jc4, Jg2, Pa3, b2, b6, e4, e5, f3, g6 (12), mat 2. ťahom, 1.Se7 atď. Prosíme riešiteľov, aby preskúšali korektnosť tejto úlohy.


Vzad <<  >> Vpred