Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(27. 3. 1965)


V našej rubrike sme 27. februára t. r. priniesli správu o usporiadaní turnaja na počesť 20. výročia oslobodenia Bratislavy a súčasne sme priniesli dve partie z tohto turnaja. V týchto dňoch sa turnaj skončil spoločným víťazstvom dvoch medzinárodných majstrov J. Kozmu a Ujtelkyho, ktorí obidvaja dosiahli po 7 výhier a 4 remízy, teda 9 bodov z 11 partií. Normu kandidáta majstra 7.5 b. sa nepodarilo nikomu z ďalších hráčov splniť, najbližšie k tomu bol Cibulka, ktorý 7 bodmi obsadil tretie miesto. Ďalšie poradie bolo Delmár a Štefan po 6.5, Harašta a Novák po 6, Nemec 5.5, Bajcura 4, Hukel 3, Královič 2 a Machala 1.5. Nasledujúca partia z tohto turnaja ukazuje dôsledky malých nepresností v hre bieleho, a to najprv stratu pešiaka a potom prekvapujúco rýchle zrútenie pozície.


Anglické otvorenie

Biely: Hukel – Čierny: Ujtelky

1.c4 g6 2.Jc3 c5 3.g3 Sg7 4.Sg2 Jc6 5.e3 h5 (Tento ťah má dvojitý účel: hrozí prípadné h5–h4 a okrem toho zamedzuje vypudenie jazdca z f5 ťahom g3–g4.) 6.h4 Jh6 7.Jge2 Jf5 (Znemožňuje bielemu presadenie ťahu d2–d4.) 8.Jf4 d6 9.b3 Vb8 10.Sb2 Sd7 11.Vb1 a6 12.a4 (Týmto ťahom biely síce dočasne znemožňuje b7–b5, ale súčasne prepúšťa čiernemu pole b4.) 12...Jb4 13.Je4 e5 (Zdá sa, ako keby predchádzajúci ťah čierneho e6 bol stratou tempa, ale jeho cieľom bolo zamedziť ťah Jcd5.) 14.Je2 b5 15.a:b5 a:b5 16.0-0 0-0 17.d4? (Bolo nutné tento ťah najprv pripraviť a zahrať až po Dd2 a Vfd1.) 17...e:d4 18.e:d4 b:c4 19.b:c4 Jc6! (Získava pešiaka.) 20.d5 S:b2 21.d:c6 S:c6 22.Dd2 Se5 23.V:b8 D:b8 24.Vd1 (V úvahu prichádzalo 24.Jf6+ s nasledujúcim S:c6 pokúsiť sa o záchranu v koncovke rôznofarebných strelcov.) 24...Da8 25.Dd3 Vb8 26.f3? (Rozhodujúce oslabenie druhého radu. Bolo nutné skúsiť Sf3 s prípadným ďalším Jg4.) 26...Vb2 27.Sh3 Jd4 28.J:d4 S:d4+ 29.Kf1 S:e4! a biely sa vzdal, lebo na 30.f:e4 by bolo nasledovalo Vf2+ 31.Ke1 Da5+ 32.Vd2 V:d2 33.D:d2 Sc3!Problém č. 364 – originál

Jozef Pittich, Šaľa

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dh5, Sb1, Jf7, Jg8, Pb3, b4, d4, e3 (9), č. Kd5, Se5, Jc6, Jh4, Pb2, b5, e6, f5, f6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Zdanlivé hry 1...S:d4, f4 2.e4, J:f6 mat atď. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 356 (Tazberík) z 23. januára: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, zvodnosť 1.D:g5? Hrozí 2.Df4, D:e3, De5 mat (vyjde postupne po 1...Jf5, Db8, Jd5), ale 1...Dh5! bez matu, preto len 1.Dc5 hrozí 2.De5, D:e3, Dd4 mat (1...Jf5, Dh8, Jd5). Veľmi originálna "trojfázová" úloha s jednoducho motivovanou témou poloobrán.

Riešenie problému č. 357 (Zajíčková) z 30. januára: 1.Jg5 hrozí 2.Jf3 mat, 1...Ke3, Jc5~, Ve3 2.Jc2, Je6, Sg7 mat. Sympatická maličkosť od prakticky jedinej súčasnej čs. šachovej skladateľky.


Vzad <<  >> Vpred