Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(30. 1. 1965)


Každoročný turnaj v Beverwijku v Holandsku, nadväzujúci termínove na novoročný turnaj v Hastingsu, bol aj tohto roku silne obsadený. Medzi 16 účastníkmi bolo 8 medzinárodných veľmajstrov a 7 medzinárodných majstrov. Jediný účastník bez titulu, Juhoslovan Smederevac, splnil normu medzinárodného majstra 6 bodov. Turnaj sa skončil spoločným víťazstvom Portischa (Maďarsko) a Gellera (SSSR), ktorí dosiahli po 10.5 bodov z 15 partií. Náš reprezentant veľmajster Pachman sa musel uspokojiť delením 7.-10. miesta. Maďar Portisch podal na tomto turnaji veľmi dobrý výkon, čoho dôkazom je aj nasledujúca partia. Portisch bude iste dôstojným súperom Talovi v zápase v rámci turnaja kandidátov na jar tohto roku. Druhá partia z tohto turnaja je poučným príkladom, ako možno doplatiť na zanedbanie vývinu kraľovského krídla.


Tarraschova obrana dámskeho gambitu

Biely: Portisch (Maďarsko) – Čierny: Bagirov (SSSR)

1.c4 c6 2.e4 (Obdobne hral Portisch otvorenie aj v partii s Petrosianom na olympiáde v Tel-Avive.) 2...d5 3.e:d4 c:d4 4.d4 Jf6 5.Jc3 e6 6.Jf3 (Niektorých čitateľov snáď prekvapuje označenie Tarraschova obrana, hoci prvé ťahy partie by skôr naznačovali otvorenie Caro-Kann. Vzniklo postavenie, ktoré mohlo nastať po ťahoch 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.e3 c5 5.Jf3 c:d4 6.e:d4. Stáva sa obvyklým označovať partie podľa toho, pre ktoré otvorenie je vzniknuté postavenie charakteristické a nie podľa sledu prvých ťahov.) 6...Se7 7.c:d5 J:d5 8.Sd3 Jc6 9.0-0 0-0 10.Ve1 Jcb4 11.Sb1 Sd7? (Nepresné pokračovanie. Správne je 11...Jf6 s nasledujúcim Jbd5, ako sa stalo v partii Ujtelky – Cholmov, Baltonfüred 1959.) 12.a3 J:c3 13.b:c3 Jd5 14.Dd3 Jf6 15.Je5 Vc8 16.Va2! (Zaujímavý spôsob uvedenia tejto veže do hry.) 16...Ve8 17.Vae2 g6 18.Sa2! (Ťahom g6 čierny zamedzil hrozby na diagonále b1-h7, preto tento strelec hľadá pôsobnosť na inej diagonále.) 18...Vc7 19.Sh6 Sf8 (Čierny zrejme si netrúfal brať pešiaka ťahom 19...S:a3 lebo po 20.Sg5 Se7 21.Df3 by sa bol dostal do obdobného postavenia ako v partii.) 20.Sg5 Sg7 21.d5! (S hrozbou J:f7 a d:e6.) 21...Dc8 22.Df3! J:d5 (Na 22...V:c3 bolo by prišlo 23.Df4!) 23.D:f7+ Kh8 24.J:g6+ a čierny sa vzdal, lebo po 24...h:g6 25.Ve4 proti matu nemá obrany.


Španielska obrana

Biely: Lehmann (NSR) – Čierny: Donner (Holandsko)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 b5 5.Sb3 Ja5 (Čierny hrá málo obvyklé a menejcenné pokračovanie.) 6.0-0 d6 7.d4 e:d4 8.J:d4 J:b3 (Na c7-c5 s úmyslom ťahom c4 zavrieť bieleho strelca by bolo nasledovalo 9.Sd5.) 9.a:b3 Sb7 10.Ve1 Je7 11.Jc3 Dd7 12.Jd5! c5? 13.Jb6 Dd8 14.Jf5! (Dôležitý medziťah, ktorý čierny prehliadol. 14...D:b6 teraz nejde pre 15.J:d6+ s nasledujúcim Jc4+ a biely získa dámu.) 14...J:f5 15.e:f5+ Se7 16.J:a8 D:a8 17.D:d6 a čierny sa vzdal. Na 17...Dd8 by prišlo najjednoduchšie 18.Sf4 a ďalšie materiálne straty sú nevyhnutné.


Bodovanie riešení

Za správne vyriešenie dvojťažky v rámci našej štvrťročnej súťaže dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, vedúcej tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho hlavných variantov) 1 bodom. Niekedy sa stane, že autorom zamýšľané riešenie (intencia) nevedie k cieľu – problém je neriešiteľný. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu, dostane naviac toľko bodov, ako za správne hlavné riešenie. Autor problému nemôže ako riešiteľ dostať body za nekorektnosti vlastnej skladby.Problém č. 357 – originál

Jaroslava Zajíčková

Třebechovice pod Orebem

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: 357: b. Kf5, Sc4, Sh6, Ja3, Jh3, Pb2, e4 (7), č. Kd4, Ve2, Jc5, Jf2, Pd2 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred