Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 12. 1964)


Problém č. 350 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 3. ťahom (3+4)

 


Problém č. 351 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 3. ťahom (4+4)

a) Diagram b) Pe4 na d4Kontrolná notácia: 350: b. Kb2, Da8, Je2 (3), č. Kh1, Vg2, Pg5, g7 (4), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom, 351: b. Kd5, Vc1, Ve1, Jg5 (4), č. Kd3, Pd6, d7, e4 (4), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom, ale pozor: po premiestnení Pe4 na d4 vzniká nová trojťažka! Za riešenie každého "dvojníka" dáme 2 body – sme zvedaví, ako sa bude táto úloha páčiť (neprehliadnite zdanlivé hry!). Riešenie pošlite do 16 dní na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 343 (Kulla) zo 14. novembra: 1.Vf1 hrozí 2.Jf3~ mat, 1...Se1, Sd2, Sb6, g5 (Kf5), Vh5, V:h4 2.J:e1, J:d2, Jd4, Je5, Jg5, J:h4 mat, 1...e:f3 2.V:f3 mat. Sympatická úloha s neúplným "koloskokom jazdca".

Riešenie problému č. 344 (Slivka) zo 14. novembra: 1.Je6 hrozí 2.Jg7 mat, 1...K:e6, Ve7, Sf8 2.Dd5, Df3, Jd4 mat. Menej variantov, ale kombinačne oveľa bohatších, ako v č. 343.

Riešenie problému č. 345 (Syrůček) z 21. novembra: Zdanlivá hra 1...Kd3 2.Sf1 mat, 1.Je5 hrozí 2.D:d2 mat, 1...d1D, d:e1D, d:e1J, K:e1 2.Df2, Sg4, Jc3, Df1 mat. Zaujímavé premeny pešiakov, pravdepodobnosť predchodcu je však vysoká.

Problém č. 342 (Prandstetter), ktorého riešenie sme uverejnili 28. novembra, má závažný duál 1...Sd4 2.Vc3+ Kf5 3.Db1 mat. Možnosť získať bod naviac nevyužil nikto!


Vzad <<  >> Vpred