Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(16. 1. 1965)


Ako každoročne konali sa aj teraz tradičné novoročné šachové turnaje v Hastingsu (Anglicko) a Reggio Emilia (Taliansko) a domáci hráči na obidvoch turnajoch tradične ostali v dolnej polovičke turnajovej tabuľky, "zdvorile" prepúšťajúc ceny cudzincom. Na 40. jubilejnom turnaji v Hastings zvíťazil večne mladý sovietsky veľmajster Keres, dosiahnuc 8 b. z 9 partií. Jeho hlavný konkurent, juhoslovanský veľmajster Gligorič, zaostal o 1.5 boda za ním a musel sa rozdeliť s 2.–3. miestom s dorasteneckým majstrom sveta Rumunom Georghiu. Na 4. miesto 6 bodmi dostal sa mladý západonemecký olympionik Pfleger. Majsterka sveta Nona Gaprindašvili (SSSR) 5 bodmi obsadila čestné piate miesto a nechala za sebou m. i. dvoch anglických olympionikov N. Littlewooda a Hindlea. Tým znova dokázala – ako svojho času Vera Menčiková – že aj ženy môžu dosiahnuť úroveň priemerných šachových majstrov. Ďalej nasledovali HindIe 4.5, brazílsky preborník Rocha 3.5, Lee a Littlewood 2, Mardle (všetci Anglicko) 1 b.

Turnaj v Reggio Emilia, ktorý sa konal v dňoch 27.12.–7.1., bol pre nás zaujímavý účasťou bratislavského medzinárodného majstra J. Kozmu. Turnaj sa skončil po úpornom zápolení spoločným víťazstvom vm Bileka (Maďarsko), mm Bertoka a Miniča (Juhoslávia) a mm Teschnera (Záp. Berlín), ktorí všetci dosiahli po 8.5 bodov z 11 partií. Len o pol boda za nimi skončil Kozma, a to v dôsledku nevyužitia výhody v partii s Bárczaym. Kozmov výsledok možno aj tak považovať za úspešný. Títo piati víťazi sa veľmi odtrhli od ostatného poľa, v ktorom bol Palmiotto (Taliansko) 5.5, Bárczay (Maď.) 4.5, Paoli (Tal.) 4, Malcánek (ČSSR) 3.5, Siveri a Damele (Tal.) 2.5 a Bagnoli (Tal.) 1.5. Olomouckého šachistu Malcáneka pozvali na tento turnaj na základe družby medzi mestami Olomouc a Reggio Emilia. Zaujímavosťou turnaja bolo hracie tempo 50 ťahov za 6 hodín, čím sa dosiahlo zníženie počtu prerušených partií. Z tohto turnaja prinášame partiu Kozmu proti dr. Paolimu, ktorý je našej šachovej verejnosti známy z účasti na medzinárodnom turnaji v Trenč. Tepliciach 1949.


Sicílska obrana

Biely: Paoli (Taliansko) – Čierny: J. Kozma (ČSSR)

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 e6 5.Se3 (O niečo lepšie bolo 5.Jc3) 5...Jf6 6.Jc3 Sb4 7.Sd3 d5 (V sicílskej obrane je všeobecne platnou poučkou, že čierny vyrovná hry, ak sa dostane k d7–d5.) 8.e:d5 J:d5 9.J:c6 b:c6 10.0-0 (Malo sa stať 10.Sd2, lebo otvorenie f–linky nevyváži stratu dvojice strelcov.) 10...J:e3! (Silnejšie než 10...J:c3 11.b:c3 S:c3, na čo mohlo nasledovať 12.Vb1 0-0 13.Se4 Dc7 14.Dd3 s dobrou hrou bieleho.) 11.f:e3 0-0 12.Vf4 Se7 13.Df3 Vb8 14.Vf1 f5 15.D:c6 Sg5! (Dôležitý medziťah.) 16.V4f3 V:b2 17.Ja4 (Strata tempa. V úvahu prichádzalo 17.Sc4) 17...Vb4! (S nepríjemnou hrozbou Sd7) 18.Jc3 De7! (S ešte nepríjemnejšou hrozbou ťahom Sb7 chytiť bielu dámu uprostred šachovnice. Bielym zvolené pokračovanie, ktorým dáva dve figúry za vežu a pešiaka, je relatívne ešte najlepšie, avšak partiu už nemôže zachrániť.) 19.S:f5 e:f5 20.Jd5 De4 21.J:b4 D:b4 22.e4! Dd4+ 23.Kh1 f4 24.Vd3 (Nádejnejšie bolo pokračovanie 24.Dd5+ D:d5 25.e:d5) 24...Df6 25.Vd6 De7 26.Vfd1 Sg4 27.Dd5+ Kh8 28.Vd3 f3! 29.g:f3 (Na 29.Kg1 bolo by nasledovalo 29...f2+ 30.Kf1 Se2+!) 29...S:f3+ 30.V:f3 (Rovnako beznádejné bolo 30.Kg1 S:e4) 30...V:f3 31.e5 Df8 32.e6 Vf1+ 33.Kg2 Df2+ a biely sa vzdal. Na 34.Kh3 by nasledovalo 34...De3+ 35.Kg4 Vg1+ 36.Kf5 alebo Kh5 g6 mat.


Celoročná skladateľská súťaž pre začiatočníkov

Redakcia Smeny vypisuje súťaž v skladaní šachových problémov pre československých šachistov, ktorí nemali uverejnenú vlastnú skladbu pred 1. januárom 1963. Do súťaže budú zaradené všetky originálne problémy uverejnené v Smene r. 1965, a to buď úlohy (biely začne a dá mat najneskôr presne udaným počtom ťahov), alebo štúdie (biely začne a vyhrá, alebo remizuje bez udania počtu ťahov).

Autori najlepších problémov získajú vecné, resp. peňažné ceny a ďalšie vyznamenania s knižnými prémiami v úhrnnej hodnote 1500 Kčs. Osobitne budú hodnotené štúdie a prvotiny!

Problémy s úplným riešením, menom a adresou autora treba posielať na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21. Voláme do súťaže všetkých čitateľov našej rubriky a najmä tých šachistov, ktorí sa dosiaľ skladať problémy neodvážili!Problém č. 355 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (7+9)Kontrolná notácia: b. Kd8, Va5, Vd3, Sa2, Sd4, Jd2, Je7 (7), č. Kd6, Vc1, Vh4, Sb7, Sh8, Je1, Pc5, c6, e6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Úloha má zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Se5 2.S:c5 mat, 1...c4 2.Se5 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 350 (Kubečka) z 12. decembra 1964: 1.Kb3 tempo g4 2.Jf4 3.D:g2 mat, 1...h6 2.Da1+ Kh2 3.Dh8 mat, 2...Vg1 3.D:g1 mat. Jemný úvodník a modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred