Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 8. 1964)


Problém č. 323 – originál

Růžena Suchá, Praha

Autorkina prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: b. Ka5, Vb8, Vh3, Sb1, Jg7, Pb4, d4 (7), č. Kc4, Sc3, Ja3, Pb3, d5 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Veru áno, autorkou dnešnej našej úlohy nie je nikto iný, ako medzinárodná majsterka v praktickom šachu a niekoľkonásobná preborníčka Československa R. Suchá. Je to prekvapenie dvojnásobné, pretože medzi našimi úlohovými skladateľmi nenájdeme dnes ani jedného známeho hráča a ani jednu ženu. Treba len dúfať, že s. Suchá pri skladbe ostane – prajeme jej, aby na tomto poli získala úspechy, rovnajúce sa slávnemu prvému miestu na ženskom pásmovom turnaji v Lipsku r. 1954. – Riešenie problému pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 318 (Nemček) zo 4. júla: 1.Dg4 hrozí 2.Dg5 mat, 1...K:d5, Kf6, S:h7, e:d5, Je7 2.De4, Dg7, D:e6, Df5, Dd4 mat. Ekonomicky spracovaná úloha, ale bez hlbšej motivácie obrán.

Riešenie problému č. 319 (Kubečka) z 11. júla: a) 1.c5 hrozí 2.Vc4 mat, 1...Vg1, Vh1 2.Se8, Se6 mat, b) 1.e5 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Vg4, Vh4 2.Se8, Se6 mat. Zámena obrán to nie je, lebo dané maty vychádzajú aj po 1...Vg4, Vh4 v a) a po 1...Vg1, Vh1 v b). Vtip je len v odlišnosti obranných motívov.

Problém č. 297 (Valuška) zo 14. marca 1964 opravuje autor takto: b. Kc7, Da4, Vc1, Vd2, Sb1, Sf6, Ja7, Jg4, Pa5, c5, e7, g3 (12), č. Kd5, Dd1, Vh4, Sd4, Ja1, Jc2, Pa6, f5 (8), mat 2. ťahom, zdanlivé hry 1...Ke6, Ke4, K:c5 2.Dc4, Dc6, D:d4 mat, 1.Je5 hrozí 2.Dc6 mat, 1...Ke6, Ke4, K:c5 2.Dc6, D:d4, Dc4 mat (1...Jb4 2.Dd7 mat). Prosíme riešiteľov, aby preskúšali korektnosť tejto úlohy, za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.

Upozorňujeme čitateľov, ktorí sa zúčastňujú na našej celoročnej skladateľskej súťaži, aby pred odoslaním problémov preskúšali ich korektnosť. Za súčasného stavu viac ako polovicu problémov musíme vrátiť na opravu.


Vzad <<  >> Vpred