Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 3. 1964)


Problém č. 296 – originál

Jozef Pittich, Šaľa

Mat 2. ťahom (15+8)


Problém č. 297 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (12+9)Kontrolná notácia: 296: b. Kg2, Da7, Vd1, Vh5, Sc2, Sg1, Jc8, Jd4, Pa4, b2, c3, d6, f3, f4, g7 (15), č. Kc4, Dg5, Sa8, Sc1, Jd2, Jd7, Pc6, g3 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 297: b. Kc8, Da4, Vc1, Vh5, Sb1, Sb8, Ja7, Jg4, Pa5, c5, e2, e3 (12), č. Kd5, Vh4, Sh2, Ja1, Jc2, Pa6, d4, e5, e7 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Naša "problémová" mládež robí nevídané pokroky. O čom sme tak pred 2 rokmi nemohli ešte ani snívať, dnes je skutkom: cyklická zámena matov, a to hneď od 2 "ročných" autorov! Pittichova je zaujímavo motivovaná (1...Kd5, J:f3, D:f4), Valuškovi sa asi ako prvému podarilo túto tému spracovať na tri ťahy kráľa v klasickej forme. Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 289 (Valuška) z 1. februára: 1.Se3 hrozí 2.Vb5 mat, 1...Je4, Je6, J:f6, Jf4, S:d6 2.d4, Jc4, Jg6, Sd4, Jc6 mat. Tzv. zložené blokovanie poľa (ktoré sa uplatní až po prerušení pôsobnosti bielej figúry) v 5 variantoch. Veľmi dobrá úloha, len aby vydržala čo do originality.

Riešenie problému č. 290 (Kubečka) z 8. februára: 1.Jd6 f4 2.Jb7+, 1...Kb6 (Kb4) 2.Jd5+ atď. 4 modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred