Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 7. 3. 1964)


Problém č. 294 – originál

Milan Rezák, Lazy pod Makytou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (5+4)


Problém č. 295 – originál

Marian Cyprian, Dubnica nad Váhom

a Ivan Dzuriš, Giraltovce

Mat 2. ťahom (6+8)Kontrolná notácia: 294: b. Ka2, Da7, Jg8, Pg3, h3 (5), č. Kh5, Jh2, Pb7, g6 (4), biely začne a dá mat 2. ťahom, 295: b. Ka6, Vc2, Vc3, Sd1, Jd4, Jd5 (6), č. Ka4, Va3, Vb4, Ja1, Pa7, b6, c4, c5 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 287 (Žatko) z 18. januára: 1.Dg6 hrozí 2.Df6 mat, 1...D:f3 (De6), J:d7 (Je4), Sg5, J:h5 Jge4 2.De6, De6, D:g5, Dg5, S:f4 mat. Duály po niektorých iných obranách kazia celkový dojem, nie sú však zas takou chybou, aby ich bolo treba bodovať.

Riešenie problému č. 288 (Blednov) z 25. januára: Tematické pokusy 1.Se5, Se7, Je7? viaznu postupne na 1...J:e6, Jb7, Sh7!. 1.Ve8 hrozí 2.Se5, 1...J:e6 2.Se7 Jd4 3.Sg5 mat, 1...S:e6 2.Je7 S:c4 3.Jd5 mat. Neobvykle motivovaná logická kombinácia sa riešiteľom veľmi páčila.

Šachový spravodajca Západoslovenského kraja prináša vo svojom prvom čísle najnovšie výsledky súťaží družstiev a jednotlivcov, rozličné zaujímavosti a fotografiu preborníka ČSSR – družstva Slovan Bratislava ChZJD. Kto chce tento bulletin odoberať, nech sa prihlási na adresu Šachovej sekcie KV ČSTV, Bratislava, Sokolská 3.


Vzad <<  >> Vpred