Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(29. 2. 1964)


Problém č. 293 – originál

Bohumil Moravčík, Žarnovica

Mat 2. ťahom (9+14)Kontrolná notácia: b. Ka3, Dd6, Vd3, Sb6, Sg4, Jc7, Jh3, Pc2, e7 (9), č. Ke4, Va5, Vg8, Sf8, Je2, Jh4, Pa4, b3, b7, c4, f4, f7, g3, g5 (14), biely začne a dá mat 2. ťahom. Úloha obsahuje zdanlivé hry 1...Je2~, Jf5, c:d3, f3 2.Dd4, Sf3, c:d3, Ve3 mat, ktoré sa po úvodníku zmenia na celkom iné (tzv. voľná zámena) – riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 285 (Palkoska) zo 4. januára: 1.Db5! a:b5 (hrozí) 2.e8D mat, 1...K:e7 2.De8 mat, 1...Ke5 2.Dc2 mat, 1...K:f7 2.e8D mat. Skvelý úvodník a 4 modelové maty.

Riešenie problému č. 286 (Makovník) z 11. januára: 1.Db5 hrozí 2.Dc4 mat, 1...Jb6, Jd6, Sf5 Vf5 2.Dc5, Dd5, S:f6, V:d3 mat. Prerušovanie čiernych figúr v 4 variantoch.

Problém č. 258 (Gajarský) zo 7. septembra 1963 opravuje autor takto: b. Kc8, Da1, Sd3, Se7, Je4, Pd2, f6 (7), č. Ke6, Sg8, Pb4, d4, d6, e5, f7, g4, g5, h6 (10), mat 3. ťahom, 1.Dh1 hrozí 2.Jc5+ d:c5 3.Dc6 mat, 1...Kd5 2.Jc3+ Kc5 3.Ja4 mat, 2...Ke6 3.Dd5 mat, 1...Kf5 2.Jg3+ Kf4 3.Jh5 mat, 2...Ke6 3.Sf5 mat. Nekorektnosť.

Problém č. 271 (Slivka) z 9. novembra 1963 opravuje autor pridaním č. Pc5.

Problém č. 284 (Mlynka) z 24. decembra 1963 upravuje autor takto: b. Kd5, Ve5, Se3, Sf7, Jb1, Jc3, Pa6, d6, e2, e4, g5 (11), č. Kb4, Va2, Sa1, Pa3, a7, b2, d7, g6 (8), mat 4. ťahom, "biely na ťahu" 1.Sg8 tempo 1...Kb3 2.Kc5+ 3.Vd5 4.Vd2 mat, 1...Ka5 2.Kc4+ 3.Sd5 4.Sb7 mat, 1. zvodnosť 1.Ve8? Ka5 2.Vb8 3.Vb4 4.Va4 mat, ale 1...Kb3 2.S:g6 Kb4!, 2. zvodnosť 1.Se8? Kb3 2.Kc5 3.S:d7 4.Sa4 mat, ale 1...Ka5 2.S:d7 Kb4! atď.

Odporúčame riešiteľom preskúšať opravy problémov č. 258 a 284 – za objavenie prípadných nekorektností možno získať knižné prémie!


Vzad <<  >> Vpred