Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 9. 11. 1963)


Problém č. 271 – originál

Ján Slivka, Vígľaš

Mat 2. ťahom (9+9)


Problém č. 272 – originál

Juraj Hýroš, Ružomberok

Mat 3. ťahom (8+5)Kontrolná notácia: 271: b. Kg1, Df8, Sa8, Sf4, Jb7, Jh7, Pc4, e2, e3 (9), č. Ke4, Vc6, Vd5, Se5, Jd8, Jf7, Pd3, f5, g6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 272: b. Kg4, Da8, Jb3, Je3, Pb5, c2, e6, h5 (8), č. Ke5, Pb4, d2, e2, e4 (5), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 264 (Tazberík) z 12. októbra: Intencia 1.Jd3 hrozí 2.Ve5 mat, 1...Jc4, Je4, Jg4, b:c5+! s preru– D:f3, Db3, Vd7, Sf7, V:c5 mat, pokusy 1.Je:f3, Jc4, Jf7, Jec6?, Jc4, Je4, Jg4, b:c5+! s prerušením línie, resp. blokovaním poľa pre biele kamene. Analogicky mal vychádzať pokus 1.Jd7 s vyvrátením 1...Ve8, ide však o vedľajšie riešenie vzhľadom na možnosť 2.Jf6 mat (za každé z riešení 2 body, maximálne 4 body). Viacerí riešitelia navrhli opravu pridaním č. Pg7 – autor ju iste akceptuje.

Riešenie problému č. 265 (Žatko) z 12. októbra: 1.Jg1! hrozí 2.J:h3+ Ke5 3.f4 mat, 1...Ke5 2.Sd6+ Kd4 3.Jf3 mat, 1...Kg5 2.Se3+ Kh4 3.Jf3 mat, 1...J:f2 2.e3+ Ke5 3.Sd6 mat. Výborný a tematický úvodník: dáva čiernemu kráľovi dve únikové polia a po analogických zásahoch strelca vedie k dvojnásobne uskutočnenej téme návratu. Pekná úloha s jediným malým nedostatkom: Vg2 v matoch nehrá.

Posledný termín na opravu šesťťažky z 24. augusta t. r. je 15. november. Dosiaľ sme dostali tri návrhy: J. Veselský pridáva č. Jf4, J. Valuška premiestňuje Pg7 na g6 a pridáva b. Pe7 a č. Se8, J. Kozinka pridáva č. Vh7.

Problém č. 235 (Szakál) z 8. júna t. r. opravuje autor vynechaním Pb6 (odstraňuje sa tým duál 1.Da7 Sf5 2.S:f5).

Oprava. V probléme č. 269 (Grobarčík) z 2. novembra t. r. treba vynechať č. jazdca g2, ktorého sme omylom dali na diagram pre tlačiareň a v notácii mechanicky zopakovali. Pre riešiteľskú súťaž platí iba táto správna pozícia, ako nám ju poslal autor, termín na riešenie predlžujeme o 7 dní. Prosíme čitateľov o prepáčenie!


Vzad <<  >> Vpred