Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 2. 11. 1963)


Problém č. 269 – originál

Pavol Grobarčík, Trstená

Mat 2. ťahom (10+6)


Problém č. 270 – originál

Bohumil Moravčík, Žarnovica

Mat 3. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: 269: b. Ke2, Dc8, Vh4, Sa3, Sf3, Jd6, Jg6, Pd3, f4, f5 (10), č. Kd4, Va5, Sg8, Je1, Pa4, c3 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 270: b. Kc8, Da5, Vh6, Vh7, Sa1, Sh1, Jd4, Jg7, Pa4, b6 (10), č. Kd6, Sf7, Ja6, Pa2, b7, c3, e6, f6, g6 (9), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Vo dvojťažke treba vziať do úvahy zdanlivé hry a zvodnosť 1.Da8?, č. 270 je prvým pokusom ďalšieho mladého autora o trojťažku. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Dokončenia výsledku riešiteľskej súťaže: Menej ako 3 problémy rozriešili: I. Anton, J. Calko, Ž. Čarnogurská, T. Čorba, V. Hajlinger, K. Kováčik, Ľ. Kordisch, G. Kulla, J. Olejár, J. Piecka, I. Pukluš, C. Pukluš, E. Riszner, R. Sklenár, I. Solovič, P. Šebo, J. Šiška.

Okrem prvých ôsmich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny: V. Baltazárovič, Ján Fábry, Ján Kern, Jozef Kyseľ, Štefan Pániček, František Pavlů, Jozef Sklenár a Jozef Šipoš.

Výhercom blahoželáme a ostatným účastníkom súťaže prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach. – Prípadné námietky proti výsledku pošlite do 4 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 263 (Polák) z 5. októbra: 1.Sh2 hrozí 2.Jg3 mat, 1...Jf4~ 2.V:e5 mat, jazdec však môže "predĺžene" brániť aj túto "vnútornú" hrozbu: 1...Je6, Jg6, Jd3 2.D:h7, Df5, Jd2 mat. Na prvotinu veľmi dobré.


Vzad <<  >> Vpred