Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 11. 1963)


Problém č. 275 – originál

Ján Tazberík, Kociha

Mat 2. ťahom (8+8)


Problém č. 276 – originál

Karol Mlynka, Kozárovce

Mat 3. ťahom (13+6)Kontrolná notácia: 275: b. Kb6, Dc5, Vf1, Sh3, Je3, Jf7, Pd3, g2 (8), č. Kf4, Sf2, Jb5, Je2, Pc6, d5, f6, g3 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 276: b. Kd1, Vf5, Sd7, Se3, Je2, Je8, Pa3, a5, b2, c2, d6, f6, g2 (13), č. Ke4, Se5, Pa6, b5, c3, g3 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Téma dvojťažky má veľmi jasný a bezprostredný zmysel, trojťažku však možno plne pochopiť, až vtedy, keď si uvedomíme, aké pokračovania sú pripravené na určité ťahy čierneho zo základného postavenia: 1...Sd4 2.S:d4 3.Ve5 mat, 1...Sf4 2.S:f4 3.Ve5 mat, 1...Kd5 2.J:c3+ Kc4 3.Se6 mat. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 269 (Grobarčík) z 2. novembra: zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5, c2 2.Dc4, Dh8, Sb2 mat, zvodnosť 1.Da8? hrozí 2.De4 mat, 1...Vd5, Sd5 2.D:a4, Dh8 mat, ale 1...c2!, intencia 1.Db7 hrozí 2.De4 mat, 1...Vd5, Sd5, c2 2.Db4, Dg7, Db2 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.Sd5 (maximálne 4 body).

Riešenie problému č. 270 (Moravčík) z 2. novembra: 1.D:c3 tempo 1...e5 2.Jdf5+ g:f5 3.D:e5 mat, 1...g5 2.Jdf5+ e:f5 3.De5 mat, 1...f5 2.Jd:f5+ g:f5 3.J:f5 mat, 2...e:f5 3.De5 mat. Duály v matoch, ktoré sa vyskytujú v niektorých ďalších variantoch, nie sú dosť závažné na to, aby ich bolo treba bodovať.

Problém č. 241 (Garaj) z 29. júna 1963 opravuje autor takto: b. Kd5, Sc6, Je2, Pb5, c4, d2, d3 (7), č. Kh1, Jg2, Pb6, c5, c7, d4, f6, g3, h2 (9), mat 7. ťahom, tematický pokus 1.Ke4? Je1! 2.Kf4+ g2 3.Kg3 f5!, riešenie 1.Ke6! f5 2.Ke5 f4 3.Ke4! Je1 4.K:f4 atď. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu! Nekorektnosť.


Vzad <<  >> Vpred