Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 11. 1963)


Problém č. 273 – originál

Ján Makovník, Ružomberok

Mat 2. ťahom (5+6)


Problém č. 274 – originál

Štefan Szakál, Malé Raškovce

Mat 3. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: 273: b. Ke1, Dd4, Va1, Sc2, Jc6 (5), č. Ka3, Va8, Pa2, b3, b4, e7 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 274: b. Kg4, Vf7, Sb4, Sg2, Jc4, Jg5, Pd5 (7), č. Ke8, Va8, Sg3, Pa6, b7, f2 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 266 (Valuška) z 19. októbra: 1.Jc4 tempo 1...Jg2~, Je3, Jh4~, Jf5, Sa8~, Sd5 2.Vf4, Jd2, Sf3, Jf6, D:S, Jd6 mat. "Najviac sa mi páčili blokovania polí d5, e3, f5, spojené s prerušovaním bielych figúr" (J. Veselský).

Riešenie problému č. 267 (Hannemann) z 19. októbra: 1.Da7! hrozí 2.D:a2 mat, 1...Jh3+, Jg2+, Je2+, Jd3+, Jd5+, Je6+, Jg6+, Jh5+ 2.K:h4, Jge3, Jce3, Jf5, Sf4, Kf6, Ve3, K:h5 s nasledujúcim 3.D:a2 mat. "Opravdová pochúťka pre riešiteľov" (A. Kalita). "Trojťažku s takým zaujímavým obsahom som ešte neriešil" (Š. Szakál). Napriek krátkej hrozbe a stereotypnému matu vynikajúci výkon.

Riešenie problému č. 268 (Jankovič) z 26. októbra: 1.Kb8 hrozí 2.V:a5+ K:a5 3.Da8 mat, 1...b3 2.Dd4+ b4 3.Dd7 mat, 1...Vh6 2.Da2+ Va3 3.b3 mat. Sympatický úvodník a tri modelové maty. Na prvú autorovu úlohu v tomto smere veľmi dobré.

Problém č. 224 (Garaj) z 30. marca 1963 opravuje autor takto: b. Kh7, Dg1, Vd6, Ve2, Sf8, Jh6, Pc4, e4, f3, f5, f7 (11), č. Ke5, Vd4, Sd5, Sh8, Pd3, d7, f4, h5 (8), mat 2. ťahom, zdanlivé hry 1...V:e4, S:e4 2.Da1, D:d4 mat, 1.Dg5 hrozí 2.f6 mat, 1...V:e4, S:e4, Se6, Sf6 2.V:d5, De7, f:e6, D:f6 mat. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto úlohy.

Problém č. 239 (Astachov) reprodukovaný v Smene 22. júna 1963 treba podľa Šachmatov v SSSR opraviť pridaním č. Pf5.


Vzad <<  >> Vpred