Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 10. 1963)


 

 

Problém č. 266 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (11+6)


Problém č. 267

Knud Hannemann

I. cena

Skakbladet 1933

Mat 3. ťahom (9+13)Kontrolná notácia: 266: b. Kc8, Dd7, Vf8, Sc1, Sd1, Je5, Jg8, Pc3, d4, e6, e7 (11), č. Ke4, Sa8, Jg2, Jh4, Pd3, h5 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 267: b. Kg5, De3, Vd1, Ve7, Sb3, Sd6, Jc2, Jg4, Pb2 (9), č. Kb1, Vd7, Vf2, Sc1, Sf1, Ja2, Jf4, Pb4, b5, c3, c7, f3, h4 (13), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Dvojťažka má veľmi jednotný a bohatý strategický obsah, len aby obstála čo do originality. Reprodukovaná trojťažka z diela vynikajúceho dánskeho skladateľa bude iste školou pre našich mladých autorov a pochúťkou pre riešiteľov. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 261 (Pittich) z 28. septembra: Obsah po úvodníku 1.Jf7 s hrozbou 2.De5 mat sa mnohým veľmi páčil: 1...K:d4, Jc4, Ke6 2.Dd7, D:c5, Sc4 mat. Ale asi nikto nebral vážne našu pripojenú poznámku, keď si nevšimol zdanlivé hry: 1...K:d4, Jc4, Ke6 2.D:c5, S:c4, Dd7 mat! Teda Lačného téma – cyklická zámena matov, a pokiaľ je nám známe, naprosto originálna. To skutočne presahuje všetky predstavy o prvotine a robí zo s. Pitticha razom zrelého skladateľa. Pravda, súčasne aj zaväzuje k ďalšej poctivej práci, aby sme sa čoskoro dočkali aj druhej "lastovičky".

Riešenie problému č. 262 (Kubečka) z 28. septembra: 1.Df6 hrozí 2.Dd4+ K:b5 3.a4 mat, 1...K:b5 2.Dd4 Sb4 3.D:b4 mat, 1...Jc6 2.Jd6+ Kc5 3.Jd7 mat. Tri modelové maty, prvé dva síce dosť schematické, ale tretí veľmi pekný, s využitím zloženého blokovania vzdialeného poľa. Takýto námet by bol zaujímavý aj pre trojťažku bez modelových matov, pokiaľ by sa uskutočnil vo dvoch–troch variantoch. (Doplnkový variant 1...Sb6 2.D:c3+ atď.)

* Výsledok riešiteľskej súťaže júl – september 1963 uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred